Annons

”Viktiga rättsprinciper är under attack”

Thomas Olsson.
Thomas Olsson. Foto: Marcus Ericsson/TT

Det är inte rimligt att nedmontera rättsstaten för att polis och åklagare ska kunna göra sitt jobb. Kravet på att avskaffa muntlighets- och omedelbarhetsprincipen bör avvisas, skriver advokat Thomas Olsson.

Under strecket
Publicerad

På senare tid har problemet med gängkriminalitet och skjutningar på öppen gata tilldragit sig ett allt större intresse i den offentliga debatten. Den genomgående uppfattningen förefaller vara att myndigheterna inte klarar av att hantera problemen. Därför framförs krav på ett antal åtgärder, framför allt strängare straff, fler tvångsmedel och ökad övervakning. Till det kommer även att grundläggande principer för rättsskipningen börjat ifrågasättas, framför allt från åklagarhåll.

Ett förslag som oroväckande nog förefaller ha fått fäste i debatten är kravet på att avskaffa muntlighets- och omedelbarhetsprincipen. I korthet kan det sägas att principen innebär att domstolar endast får döma över det som förebringas vid en huvudförhandling, medan förslaget går ut på att en misstänkt ska kunna dömas på de uppgifter som lämnats i ett polisförhör.

Annons
Annons
Annons