Annons
X
Annons
X

”Viktig skillnad mellan flykting och migrant”

Varken politiker eller medier i Sverige har velat göra skillnad på flyktingar och migranter, såsom andra länder gör. Medierna borde lära sig skillnaden på att fly och att flytta. Det skriver debattören Per Kågeson.

(uppdaterad)
Svenskt flykting­mottagande
I den engelska bildtexten till bilden från den 7 december står det att ”refugees and migrants” anländer till den grekiska ön Lesbos. Artikelförfattaren kritiserar att svenska politiker och medier inte håller isär människor som flyr och människor som vill bosätta sig någon annanstans.
I den engelska bildtexten till bilden från den 7 december står det att ”refugees and migrants” anländer till den grekiska ön Lesbos. Artikelförfattaren kritiserar att svenska politiker och medier inte håller isär människor som flyr och människor som vill bosätta sig någon annanstans. Foto: Santi Palacios/AP

DEBATT | MIGRATION

Det ligger mycket i den bild som Lasse Granestrand tecknar av den svenska invandringspolitiken, men i några avseenden är den ofullständig (SvD Debatt 5/12). Som läsare av internationella medier har det länge stått klart för mig att Sverige i ett viktigt avseende skiljer sig från alla andra länder. I Sverige har varken medier eller politiker velat göra skillnad på flyktingar och migranter.

Vi några tillfällen under de senaste tio åren har jag ställt frågan till journalister och redaktionsledningar på våra två största morgontidningar varför man betecknar personer som illegalt försöker ta sig från Latinamerika till USA som migranter men konsekvent använder flykting som beteckning på alla som försöker ta sig över Medelhavet till Europa. Jag har aldrig fått någon förklaring.

För mig är det självklart att Europa ska ta emot människor som flyr för sina liv och att varje asylsökande ska få sina skäl prövade i en rättsprocess, men det är inte uppenbart att vi ska ge uppehållstillstånd till alla som flyttar i förhoppning om ett bättre liv. Medierna borde lära sig skillnaden på att fly och att flytta.

Annons
X

Inte sällan anförs Karl-Oskar och Kristina som skäl för Sverige att betrakta även migranterna som flyktingar. Mobergs romanfigurer ville lämna fattigdomen, men de flydde inte för sina liv. Dessutom var deras flyttning del av ett stort koloniseringsprojekt som byggde på fördrivning eller utrotning av den amerikanska ursprungsbefolkningen. Det vore bra om vi fortsättningsvis kunde slippa höra debattörer hänvisa till de svenska utvandrarna.

Sedan åtskilliga år är det uppenbart att många som vill flytta hit satsar på att få en familjemedlem över gränsen i förhoppning att genom anhöriginvandring kunna återförenas i Sverige. Vi ser nu hur tiotusentals minderåriga afghanska pojkar tvingas eller förmås följa människosmugglare till Europa, smugglare som föräldrarna anlitar och betalar. Genom att inte tidigt sätta stopp för denna trafik får Sverige nu ta hand om flest ensamkommande barn inte bara i förhållande till sin befolkning utan även totalt. I mina ögon är det inte självklart att återförening i sådana fall alltid ska ske genom att familjen samlas i det land där bara en medlem finns.

**Genom sin lättsinniga hållning till **migranterna har Sverige nu hamnat i en situation där regeringen till och med ser sig nödgad att förhindra återförening av flyktingfamiljer. Det borde väl åtminstone vara möjligt att i samarbete med grannländerna se till att flyktingar som råkat hamna på var sin sida om gränsen mellan två EU-länder ska kunna återförenas?

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Regeringens nya linje säger inte mycket om hur integrationen ska underlättas och framväxten av parallella samhällen undvikas. Tyvärr finns många tecken på dålig integration och ökat utanförskap, särskilt bland kvinnorna. Förhållandet att många nyanlända har ursprung i ortodoxa klansamhällen som beträffande värderingar i viktiga avseenden skiljer sig från förhärskande svenska synsätt behöver ges större uppmärksamhet. Det gäller inte minst könsroller och synen på barn.

  Sett i detta ljus är Centerpartiets linje totalt oansvarig. Det är möjligt att nyanlända föräldrar föredrar trångboddhet, relativ fattigdom och utanförskap i den svenska förorten framför livet i det forna hemlandet, men deras söner kommer i stället utan större tacksamhet jämföra sin situation med jämnåriga svenskars. Det bäddar för problem.

  Per Kågeson

  forskare och författare

  Per Kågeson Foto: Privat
  Annons

  I den engelska bildtexten till bilden från den 7 december står det att ”refugees and migrants” anländer till den grekiska ön Lesbos. Artikelförfattaren kritiserar att svenska politiker och medier inte håller isär människor som flyr och människor som vill bosätta sig någon annanstans.

  Foto: Santi Palacios/AP Bild 1 av 2

  Per Kågeson

  Foto: Privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X