Viktig behandling kan försvinna

Psykisk ohälsa Antidepressiva läkemedel har blivit allt vanligare de senaste decennierna. Nu har Socialstyrelsen föreslagit att psykoterapi ska prioriteras i behandlingen av ångesttillstånd. Samtidigt har kognitiv beteendeterapi (KBT) lyfts fram på bekostnad av mer grundläggande psykoterapi. Behandlingsmetoden riskerar att försvinna från offentliga sektorns utbud, skriver fyra experter på psykoterapi.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Psykoterapi har under det senaste halvseklet blivit en allt viktigare behandlingsmetod inom psykiatrin. Samtidigt har förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökat lavinartat under de senaste decennierna. Mot den bakgrunden har Socialstyrelsens nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom, nyligen presenterade i en preliminär nätupplaga, inväntats med stort intresse.

Annons
Annons
Annons