Annons

Viktig behandling kan försvinna

Psykisk ohälsa Antidepressiva läkemedel har blivit allt vanligare de senaste decennierna. Nu har Socialstyrelsen föreslagit att psykoterapi ska prioriteras i behandlingen av ångesttillstånd. Samtidigt har kognitiv beteendeterapi (KBT) lyfts fram på bekostnad av mer grundläggande psykoterapi. Behandlingsmetoden riskerar att försvinna från offentliga sektorns utbud, skriver fyra experter på psykoterapi.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Psykoterapi har under det senaste halvseklet blivit en allt viktigare behandlingsmetod inom psykiatrin. Samtidigt har förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökat lavinartat under de senaste decennierna. Mot den bakgrunden har Socialstyrelsens nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom, nyligen presenterade i en preliminär nätupplaga, inväntats med stort intresse.

I riktlinjerna fastslås att lätta till måttliga depressions- och ångesttillstånd i första hand ska behandlas med psykoterapi och inte med psykofarmaka. Det är ett viktigt ställningstagande och framstår som klokt och framsynt, också med tanke på att de moderna antidepressiva medlen inte är utan biverkningar. Dessutom är det ibland svårt att avsluta behandlingen med dem.

Annons
Annons
Annons