X
Annons
X

Vikingatiden hör hemma i sagorna

Två nya avhandlingar i höst bidrar till att synen på tiden kring 900-talet förändras. I stället för ett sammanhållet Skandinavien framträder ett brett stråk av kulturella samband från Norge över Mälardalen och in i nuvarande Ryssland.

Ny forskning visar bland annat att Birkas garnison på Björkö i Mälaren anfölls med pilar med ursprung i nuvarande Ryssland.
Efter Sovjetunionens fall har kontakterna med arkeologer i öst ökat. Den sovjetryska chauvinismen, som velat förneka de mycket starka skandinaviska banden, får allt svårare att hävda sig, även om president Vladimir Putin kämpar för att hålla fast vid det storryska, unika.
Mot sig har han vetgiriga forskare, öppnade gränser och internet.

Gravfält och boplatser längs vattenlederna in i forna Sovjetunionen visar på en omfattande blandkultur mellan skandinaver och slaviska folk. Det är inte spåren efter snabba militära anfall och tillfälliga besök, utan gravskick och vardagsföremål som visar på en etablerad kultur med starka skandinaviska inslag, framförallt under 800- och 900-talen.
Det skandinaviska kan spåras i föremål som ovala spännbucklor (exklusiva säkerhetsnålar till kvinnodräkten) och ringar med torshammare. Men ledtrådarna finns inte bara i det exklusiva utan också i
vardagsföremål som kammar i gravarna, broddar, eldstål och nitar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X