Annons
Emil Rydin tar ett sedimentprov från botten. Ett syresatt sediment är ljusbrunt och har spår av bottendjur. Vid syrebrist är sedimentet svart och luktar svavelväte (ruttet ägg).
Emil Rydin tar ett sedimentprov från botten. Ett syresatt sediment är ljusbrunt och har spår av bottendjur. Vid syrebrist är sedimentet svart och luktar svavelväte (ruttet ägg). Foto: Malin Hoelstad

Viken väcktes från de döda – så kan Östersjön räddas

Övergödning, döda bottnar, utfiskning, skräp och miljögifter. Östersjön är på många sätt ett utsatt hav.

Nu hoppas forskare kunna använda erfarenheter från ett projekt i en avgränsad skärgårdsfjärd för att förbättra den ekologiska statusen längs med den svenska Östersjökusten.

Publicerad

Med ett dovt plums försvinner Susanne Quarfordt iförd lufttuber och andningsmask ner under den mörka ytan. Tätt följd av Mikael Borgiel. De båda dykarna från Sveriges vattenekologer ska genomföra en årlig vegetationsinventering för projektet Levande kust i skärgårdsviken Björnöfjärden i Värmdö kommun.

Vid undersökningen besöker dykarna ett antal platser i Björnöfjärden och i jämförelseviken Fjällsviksviken, för att undersöka hur stor del av botten olika arter täcker vid olika djup och hur djupt arterna växer som djupast.

Vid den årliga vegetationsinventeringen undersöks bland annat hur djupt ned olika arter växer som djupast.

Foto: Malin Hoelstad Bild 1 av 7

Proverna från dagens första provtagning närstuderas.

Foto: Malin Hoelstad Bild 2 av 7

Linda Kumblad och Emil Rydin är överraskade över att vissa resultat kom snabbare än de kunna ana.

Foto: Malin Hoelstad Bild 3 av 7

Åsa Holmgren arrenderar en hästgård vid Säby Säteri och har varit del av projektet i snart tre år. Att mocka hagar är ett hårt arbete och en fyrhjulsdriven skottkärra är till stor hjälp.

Foto: Malin Hoelstad Bild 4 av 7

Hästgårdar bidrar till en stor del av den fosfor som når Björnöfjärden. Genom att mocka hagarna minskas näringstillförseln till vattnet.

Foto: Malin Hoelstad Bild 5 av 7

Grafik: Alexander Rauscher

Bild 6 av 7

För att förhindra att näring tar sig ut i diket och vidare till fjärden byggdes en ny extra tät gödselplatta.

Foto: Malin Hoelstad Bild 7 av 7