Aktieanalys

Daniel Zetterberg: Vikande varvsmarknad ingen brännande fara i Consilium

Det låga oljepriset pressar investeringsviljan i nya fartyg vilket tynger Consilium, en global marknadsledare inom brandsäkerhetsprodukter för fartyg. Intrycket försämras också av huvudägarens aggressiva finansieringsstrategi för bolaget, som nog hade mått bäst av att drivas skuldfritt. Men vi tror ändå det finns läge för ett spekulativt köp i pressade Consilium, där den viktiga affären mot kryssningsfartyg kan komma att överraska särskilt positivt framöver.

undefined

"Nybeställningar av kryssningsfartyg ökar och orderingången på säkerhetssystem till militära fartyg är fortsatt god. Beställningarna av brandlarm till tåg och tunnelbanor fortsätter att utvecklas positivt. Försäljningen till sjukhus och större industribyggnader på landmarknaden fortsätter att öka. Efterfrågan från kraftindustrin förväntas vara fortsatt god de närmaste åren."

Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X