Till SvD.se
SvD Perfect Guide

Vid de här åldrarna är vi som lyckligast

Text: SvD Perfect Guide - 19 februari 2019
Annons

När är man egentligen som lyckligast i livet? Nu har brittiska forskare kommit fram till att vi under en livstid har två lyckotoppar – en i ung ålder och en när vi blir gamla.

Forskarna bakom studien ansåg att man i tidigare studier bara mätt lycka i ekonomiska faktorer.

– Det är hög tid att vi medger att det finns mer i livet än pengar och det är dags att fokusera på annat än BNP utan människors välbefinnande, sa David Cameron, en av forskarna bakom studien till The Guardian.

Forskarna kom fram till att vi känner oss som mest tillfredsställda med livet när vi är 16 respektive 70 år gamla. I mitten av livet har det dock visat sig att lyckonivåerna sjunker – det är inte helt ovanligt att ångestnivåerna ökar mellan åren 25 till 55 år. Efter 50 avtar däremot ångestnivåerna.

Faktorer som god hälsa, partner och jobb är de allra viktigaste komponenterna för att känna sig tillfreds med livet. Men forskare menar att även ålder, inkomst och bostadssituation spelar in.

Annons