VICE RIKSBANKSCHEFEN LARS NYBERG UPPREPAR ORO FÖR INFLATIONEN Allt mer pekar mot räntehöjning

Under strecket
Publicerad
Annons

Konjunkturutsikterna ljusnar. Riskerna för en lång och utdragen konjunkturavmattning har minskat påtagligt under de senaste månaderna.
Den bedömningen gjorde vice riksbankschefen Lars Nyberg i ett tal på måndagen. Och den ligger i linje med den konjunktur- och inflationsbild som tecknats av flera andra medlemmar av den räntebeslutande direktionen på sistone.

Direktionen håller penningpolitiskt möte nästa tisdag och räntebeslutet meddelas dagen därpå, den 20 mars. Och allt mer tyder nu på att det blir en reporäntehöjning - inte minst sedan riksbankschefen Urban Bäckström i förra veckan förklarat att han "personligen delar den oro för inflationsutsikterna som flera av mina kolleger gett uttryck för i tal den senaste tiden".
Lars Nyberg instämde alltså nästan ordagrant på måndagen. Och som ett av huvudskälen angav han att den senaste avmattningen blivit betydligt mildare än vad många bedömare först trodde. Den har inte påverkat kapacitetsutnyttjande och arbetslöshet i samma utsträckning som vid tidigare konjunkturfall.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons