Annons

Vi vinner inget på att ställa trafikslag mot varandra

Under strecket
Publicerad

Miljöpartiet i Stockholms stads gruppledare Emilia Hagberg målar i en debattartikel publicerad på Brännpunkt (14/4) upp en konflikt där det ingen finns. Självklart behöver en växande storstad en övergripande plan för hur gaturummet ska användas. Var ska kollektivtrafiken gå? Var lägger vi bäst nya cykelbanan? Hur kan vi underlätta för gångtrafikanterna? Kan godstransporterna samordnas på ett bättre sätt?

Detta är bara ett axplock av de frågor som berör användandet av vårt gaturum och som trafikkontoret jobbar med. Inte minst Emilia Hagberg borde veta detta, eftersom hon sitter som ledamot i trafik- och renhållningsnämnden och för inte så många månader sedan var med och fattade beslut om årets verksamhetsplan.

Annons
Annons
Annons