Vi vinner inget på att ställa trafikslag mot varandra

Publicerad
Annons

Miljöpartiet i Stockholms stads gruppledare Emilia Hagberg målar i en debattartikel publicerad på Brännpunkt (14/4) upp en konflikt där det ingen finns. Självklart behöver en växande storstad en övergripande plan för hur gaturummet ska användas. Var ska kollektivtrafiken gå? Var lägger vi bäst nya cykelbanan? Hur kan vi underlätta för gångtrafikanterna? Kan godstransporterna samordnas på ett bättre sätt?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons