Annons
X
Annons
X

Vi vill utöka samarbetet med MP

Det är det dags för alliansen att samverka med Miljöpartiet i fler frågor. Vi föreslår tre områden för samtal: infrastruktursatsningar, en utvecklad migrationsöverenskommelse samt en mer flexibel arbetsmarknad. Det skriver Centerpartiets partiledare Annie Lööf och partisekreterare Michael Arthursson.

BRÄNNPUNKT | POLITIK

Det nuvarande parlamentariska läget gör det svårare för alliansen att genomföra viktiga framtidsreformer.
Michael Arthursson och Annie Lööf

Det går bra för Sverige. Samtidigt som många andra länder tvingas sanera och spara är våra statsfinanser sunda och vår ekonomi i balans. Under sex år har alliansregeringen lagt en solid grund för ekonomisk utveckling genom att göra det lönsammare att arbeta och lättare att driva företag. Vi har tagit viktiga steg mot en mer hållbar ekonomi med reformer som leder till en kraftfull utbyggnad av förnybar energi och en mer bränslesnål fordonsflotta.

Samtidigt kan vi inte blunda för att mycket återstår för att framtidssäkra svensk utveckling och välfärd. Det finns ett antal stora framtidsutmaningar som vi
måste adressera
redan nu.

Annons
X

I takt med att vi blir äldre kommer allt färre tvingas försörja allt fler. För att detta ska gå ihop behövs bland annat kraftiga åtgärder för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för unga och invandrare. När rekryteringsbehoven ökar är det både orimligt och ologiskt att stora grupper som vill jobba inte ska få möjlighet att göra det.

I globaliseringens tidevarv ökar den kreativa och innovativa konkurrensen. Om vi vill fortsätta att vara en kunskapsbaserad industrination även i framtiden måste fler människor få möjlighet att komma till Sverige för att vara med och utveckla nya idéer, arbeta och starta företag. Redan i dag ser vi att många av vår tids globala nybyggare tenderar att välja andra länder i framför allt Asien och Nordamerika.

För att klara både ekonomisk utveckling och värna om miljön måste vi bygga ett transportsystem som gör att varor och människor kan röra sig utan att smutsa ner. Vi behöver därför fortsätta den kraftiga upprustning av vägar och järnvägar som nu pågår liksom påbörja en utbyggnad av järnvägen så snart som möjligt.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det nuvarande parlamentariska läget gör det svårare för alliansen att genomföra viktiga framtidsreformer. Det är dock oacceptabelt att låta detta hindra oss från att ta ansvar för Sverige. Svenska folket har valt oss för att de vill se fler av våra idéer förverkligas, då är det vårt ansvar som regering att hitta samtalsvägar framåt för att göra det.

  I regeringsförklaringen har alliansregeringen pekat ut Miljöpartiet som det parti regeringen i första hand ska söka samverkan med. En sådan samverkan har hittills skett i en historisk överenskommelse om asyl- och migrationspolitiken. Migrationsöverenskommelsen är både viktig i sak och för att hindra att främlingsfientliga krafter får inflytande i riksdagen.

  Nu är det dags för alliansen att pröva samverkan i fler frågor med Miljöpartiet för att ge ännu bättre förutsättningar och goda lösningar för Sverige. Centerpartiet föreslår tre områden där samtal mellan alliansen och Miljöpartiet kan inledas.

  1.
  Ökad satsning på infrastruktur.

  Det finns stora behov både av underhåll och förbättringar av befintlig infrastruktur, samt av utbyggnad av ny infrastruktur. En överenskommelse om försäljning av statens innehav i ett antal företag som SBAB och Telia Sonera skulle frigöra resurser. Bättre infrastruktur är en nyckelfråga både för att klara Sveriges klimatmål och för att möjliggöra tillväxt i hela Sverige. Vi är beredda att öronmärka intäkterna från försäljningen för satsningar på järnväg, vägar och it. En överenskommelse behöver vara tydlig när det gäller inriktning och prioritering av infrastruktursatsningarna.

  2.
  Vårda och utveckla den migrationspolitiska överenskommelsen.

  Miljöpartiet har nyligen aktualiserat vikten av god hälso- och sjukvård för papperslösa och asylsökande. Det är viktigt att frågetecken på detta område kan rätas ut. I samtal mellan alliansen och Miljöpartiet kan även en utveckling av migrationsöverenskommelsen tas upp exempelvis genom fler åtgärder för att förbättra reglerna kring arbetskraftsinvandring. Det ska vara lätt att komma till Sverige och försörja sig som anställd eller företagare samtidigt som vi ska stävja eventuellt missbruk.

  3.
  Sänk trösklarna till arbetsmarknaden.

  Såväl alliansen som Miljöpartiet har höga ambitioner när det gäller att skapa jobb för unga och att underlätta för näringslivet. Miljöpartiet har tidigare varit med och möjliggjort undantag från turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, las, vilket har hjälpt både små företag och utsatta arbetstagare. Fler och fler fackliga organisationer visar nu en glädjande vilja för att öppna arbetsmarknaden. Tillsammans kan vi ta ytterligare steg mot en mer flexibel och inkluderande arbetsmarknad.

  Alliansen behöver vara redo att fortsätta den ambition om samverkan som pekats ut i regeringsförklaringen på fler, för Sverige, angelägna områden. Vi tror och hoppas att också Miljöpartiet vill vara med och ta ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling av Sverige.

  ANNIE LÖÖF

  partiordförande Centerpartiet

  MICHAEL ARTHURSSON

  partisekreterare Centerpartiet

  LÄS OCKSÅ:
  MP: Uppgörelsen måste tas på allvar

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X