Vi vill prata religion med biståndsministern

Under strecket
Publicerad
Annons

Svenska beslutsfattare måste våga prata om religion i utvecklingssamarbetet. Den religiösa arenan och dess ledare har stor betydelse för att forma värderingar som är avgörande för samhällsutveckling. Som svenska kristna och muslimska organisationer samarbetar vi med aktörer som arbetar för ekonomisk rättvisa, mänskliga rättigheter, miljö och genusfrågor. Många med en religiös tillhörighet.

Världsbanken, liksom olika regeringar, lyfter i dag fram religionens betydelse för att förstå ekonomiska, politiska och sociala skeenden. Den norske biståndsministern berättar hur medlingsprocessen på Sri Lanka, som den norska regeringen var djupt inblandad i, troligen sett annorlunda ut och varit mer konstruktiv om man inlett med att tala med de buddistiska munkarna.

Annons
Annons
Annons