Annons

Vi vill inte ha en nationalistisk stämpel

Vi upplever att det finns en utbredd bild av svensk folkmusik och dans som något helylle. Sådana uttryck finns men är långt ifrån de enda. Vi vänder oss emot att främlingsfientliga krafter utnyttjar den folkliga kulturen i sin retorik, skriver Nätverket Folkmusiker mot Främlingsfientlighet.

Publicerad

Folkmusiker mot Främlingsfientlighet är ett nätverk av professionella, amatörer och forskare inom folkkulturfältet som har gått samman för att vi vill visa vad svensk folkkultur är och kan vara. Vi har samlats i en gemensam vilja: Vi vill inte att folkkultur fastnar under ett nationalistiskt paraply, där alla utövare av svensk folkkultur blir ofrivilligt utnämnda till supportrar av en främlingsfientlig kulturpolitik.

Den politiska kartan i Sverige ändrades drastiskt efter valet den 19 september. Sverige fick ett nytt riksdagsparti, och i och med detta fick vi också en ny syn på kulturpolitik. Begreppet ”svensk kultur” har blivit något som enligt vissa inte alls existerar och enligt andra är något nationalistiskt och exkluderande.

Annons
Annons
Annons