Annons
X
Annons
X

Vi vill inte bidra till skatteflykten

När kommuner nu på egen hand försöker sätta stopp för skatteflykt, hindras de genom hänvisningar till Lagen om offentlig upphandling. Men problemet är omfattande, och regeringen borde agera mer kraftfullt. Det skriver kommunalråden i Kalmar och Malmö med flera.

BRÄNNPUNKT | VÄLFÄRDSFÖRETAG

En aktuell rapport från Tax Justice Network visar att en superrik elit har smusslat undan hisnande 140 000 miljarder kronor till världens skatteparadis, den globala ekonomins svarta hål. Det är minst sagt provocerande att denna skatteflykt får fortsätta. I synnerhet som vi just nu bevittnar hur skuldsatta länder i Europa pressas att genomföra lönesänkningar och extrema nedskärningar. I Grekland betalar de rikaste nästintill ingen skatt alls. De har fört över cirka 600 miljarder euro till konton i skatteparadis, det vill säga mer än landets totala statssskuld.

Skattefusket drabbar alla länder, inklusive Sverige. Därför har Kalmar kommun infört följande formulering i sin uppförandekod för hållbar upphandling: ”Våra leverantörer får ej ha någon koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis”. Malmös kommunledning har uttalat samma ambition. Ett rimligt ställningstagande kan man tycka. Kommunens skattebetalare ska inte göda bolag som lever på skattemedel, men som själva gör allt för att undvika att betala skatt. Seriösa företag som betalar skatt ska rimligtvis inte konkurreras ut av skattesmitare som kan lägga ett lägre anbud.

75 procent av landets kommunstyrelseordförande har i en undersökning av Dagens Samhälle sagt att de inte vill att riskkapitalbolag registrerade i skatteparadis ska få bedriva vård, skola och omsorg. Icke desto mindre ifrågasätts kommunernas beslut med hänvisning till Lagen om offentlig upphandling.

Annons
X

Finanskrisen, skuldkrisen och skattekrisen är ett resultat av politiska beslut om avreglering av bankernas kreditgivning och de finansiella marknaderna, av kapitalets fria rörlighet på den globala marknaden. Med nya demokratiska beslut kan den destruktiva utveckling vi nu befinner oss i vändas.

Internationella initiativ till att stävja denna plundring av våra samhällen har tagits, men urvattnats. Skatteparadis som tidigare fanns på OECD:s svarta lista har blivit vitlistade sedan de skrivit på ett antal bilaterala informationsutbytesavtal. Skattemyndigheterna har på så sätt fått en liten chans att tränga igenom skatteparadisens sekretess, men för att kunna få tillgång till information krävs att man kan bevisa misstanke om brott, vilket kan vara svårt – just i brist på information. Därför behövs ett multilateralt avtal om automatiskt informationsutbyte, så att skatteparadisen verkligen tvingas lägga alla papper på bordet och informationen blir tillgänglig för alla.

Anders Borg har lovat att skärpa reglerna för räntesnurror. I gengäld vill han sänka bolagsskatten. Problemet med skatteflykt via skatteparadisen är därmed ingalunda löst. En annan populär metod är att via internprissättning manipulera bokföringen vid internhandel inom samma koncern för att på så sätt föra över vinsten obeskattad till skatteparadis. Detta är ingen detaljfråga. Enligt OECD utgörs 60 procent av världshandeln av internhandel inom transnationella koncerner.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Genom att sänka bolagsskatten gör Anders Borg en märklig kullerbytta. De skatteintäkter som hittills förlorats via räntesnurrorna, kommer i stället att förloras via den sänkta bolagsskatten. Han förstärker det
  race to the bottom som pågår idag. Världens länder borde samarbeta i stället för att ägna sig åt skattekonkurrens som bara ytterligare underminerar den ekonomiska basen för vår gemensamma välfärd. I alla länder.

  Det finns fler anledningar att misstro Anders Borgs ambitioner att sätta stopp för riskkapitalbolagens härjningar. Henrik Borelius, direktör i Attendo som liksom Carema är känd för skandaler inom äldreomsorgen och för att ha sitt säte i skatteparadis, är regeringens rådgivare i välfärdsfrågor.

  I väntan på globala överenskommelser som kan sätta stopp för skatteparadisen och skatteflykten reagerar nu aktiva medborgare och lokalpolitiker i flera länder. En enhällig kommunstyrelse i Helsingfors beslöt nyligen att
  motverka skatteparadis och att undvika samarbete med företag med kopplingar till skatteparadis”. I Norge är Ulstein kommun först ut med ett beslut om att inte handla med företag som är registrerade i skatteparadis.

  Efter en kampanj av aktiva medborgare har nu den norske finansministern lovat att införa krav på land-för-land-rapportering i Norge, det vill säga att företagen ska redovisa omsättning, vinst och hur mycket skatt som betalas i varje land där de har verksamhet, i syfte att stävja skattefiffel. Det kan vi såklart göra även i Sverige, Anders Borg!

  Problemet är att skatteparadis utnyttjas för skatteflykt, inte att kommuner försöker sätta stopp för det.

  GUNILLA ANDERSSON

  Attac Malmö

  CARINA NILSSON (S)

  kommunalråd i Malmö

  BERTIL DAHL (V)

  kommunalråd i Kalmar

  ANNIKA LILLEMETS (MP)

  riksdagsledamot

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X