Annons

Vi vill införa LOV även inom skolan

Under strecket
Publicerad

**I sitt svar på vårt inlägg **om bristen på avtal inom skola och förskola beskriver Hans Bergström konflikten mellan dem som vill låta det offentliga välja åt brukarna och dem som vill låta brukarna välja själva (Brännpunkt 4/4). Han talar om en ”… ideologisk strid mellan dem som företräder en upphandlingsmodell, inom åldringsvården ofta med den skamliga innebörden att den som erbjuder lägst pris får ta hand om de vårdbehövande, och dem som vill ha en valfrihetsmodell, där brukare ges makt att välja utförare…”. Bergström påstår att vi vill ersätta föräldrarnas fria val med kommunal upphandling.

Låt oss vara tydliga. Vi vill att brukarna ska kunna välja själva. Kommunerna ska inte välja åt medborgarna och uppdraget ska inte gå till den som lägger det lägsta budet. Men vi vill också se en modell där det allmänna kan ställa rimliga och relevanta krav.

Annons
Annons
Annons