Annons

”Vi vill ha ett reellt inflytande”

Under strecket
Publicerad

SlutReplik | Folkrörelsernas framtid Demokrati är en process som består av sex steg: problemformulering, inhämta fakta och information, förbereda beslut och förslag, fatta beslut, fördela resurser, utvärdera och dra lärdom av erfarenheterna. I 150 år har folkrörelserna funnits med i den demokratiska processen på de områden respektive folkrörelse ansett vara viktig. Folkrörelserna har haft inflytande i både lokala, nationella och internationella frågor genom att man kommit med i processen redan under första steget, problemorienteringen.

I dag verkar det som om förutsättningarna för folkrörelsernas arbete och debatten om folkrörelsernas roll i samhället mest fokuserar på den femte punkten: fördelning av resurser. Men det handlar inte om pengar i första hand, det handlar om att på ett konkret sätt få goda förutsättningar att finnas med under hela den demokratiska processen.

Annons
Annons
Annons