Vi vill gå ett steg längre i tillsynen

Under strecket
Publicerad
Annons

Många människor blir beroende av hjälp och vård när de blir äldre. Hur den omsorgen utformas påverkar livskvaliteten för både de äldre själva, familj och anhöriga samt dem som funderar på vad som händer den dagen de själva behöver hjälp.

De missförhållanden inom äldreomsorgen som uppmärksammats är inte acceptabla. Här ser vi ett behov av att utveckla Nya Moderaternas svar på människors oro. Äldreomsorgen är främst ett ansvar för kommunerna, men vi ser att insatser också behövs på den nationella nivån. En av de viktigaste frågorna just nu är hur vi ska kunna säkerställa kvaliteten inom äldreomsorgen på ett sätt som både de äldre och deras familjer ska kunna känna sig trygga med.

Annons
Annons
Annons