Annons
X
Annons
X

Vi vill gå ett steg längre i tillsynen

BRÄNNPUNKT | TILLSYN I ÄLDREVÅRDEN

Inom alliansen har vi en bred samsyn kring vikten av att höja kvaliteten och tryggheten inom äldreomsorgen.
Kent Persson

Många människor blir beroende av hjälp och vård när de blir äldre. Hur den omsorgen utformas påverkar livskvaliteten för både de äldre själva, familj och anhöriga samt dem som funderar på vad som händer den dagen de själva behöver hjälp.

De missförhållanden inom äldreomsorgen som uppmärksammats är inte acceptabla. Här ser vi ett behov av att utveckla Nya Moderaternas svar på människors oro. Äldreomsorgen är främst ett ansvar för kommunerna, men vi ser att insatser också behövs på den nationella nivån. En av de viktigaste frågorna just nu är hur vi ska kunna säkerställa kvaliteten inom äldreomsorgen på ett sätt som både de äldre och deras familjer ska kunna känna sig trygga med.

Annons
X

En del i lösningen är att ställa högre och tydligare krav på kvalitet och trygghet och samtidigt inrätta en välfärdsinspektion – en myndighet som särskilt ska granska och följa upp kvaliteten inom äldreomsorgen.

Kristdemokraterna gör ett mycket bra arbete i dessa frågor och har länge arbetat för att höja kvaliteten och tryggheten inom äldreomsorgen. Deras arbete är mycket värdefullt för alliansens utveckling framåt. Just nu pågår också ett arbete inom regeringskansliet med att inrätta en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det är ett bra förslag och ett steg i rätt riktning. Som också framgått i debatten innebär förslaget ett fortsatt brett uppdrag där tillsynsmyndigheten ansvarar för tillsyn inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Det förslag som lagts fram av vår arbetsgrupp för att utveckla Nya Moderaternas äldrepolitik vill gå ett steg längre. Vi ser ett behov av en skarpare och bättre tillsyn genom att äldreomsorgen får en egen tillsynsmyndighet, en välfärdsinspektion.

Sverige ska vara ett bra land att åldras i för alla. Det handlar om att människor ska kunna känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället genom livets alla skeden. Inom alliansen har vi en bred samsyn kring vikten av att höja kvaliteten och tryggheten inom äldreomsorgen.

KENT PERSSON (M)

partisekreterare

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X