Annons

Vi varken styr eller blockerar forskning

Under strecket
Publicerad

På Brännpunkt 25/3 gör professor Bo Rothstein, Göteborgs universitet, en rad missvisande utspel om statlig styrning av genusforskning. Texten bygger på missförstånd både när det gäller forskningsfältet som sådant och om den uppgift Nationella sekretariatet för genusforskning har.

Nationella sekretariatet för genusforskning är en enhet vid Göteborgs universitet, som grundas på ett regeringsuppdrag att informera om genusforskningens resultat och främja dess villkor. Det finns andra nationella uppdrag, inom andra kunskapsområden som organiseras på liknande sätt vid olika lärosäten. De är alltså inga egna myndigheter, utan delar av den ordinarie verksamheten vid ett universitet, men med uttalade nationella uppdrag.

Annons
Annons
Annons