Annons

Vi välkomnar studenternas engagemang

Under strecket
Publicerad

Företrädare för studenter på ekonomutbildningarna vid universiteten i Göteborg, Lund och Uppsala uttryckte på Brännpunkt den 22 juli bekymmer över kvaliteten i utbildningen. Huvudfokus i artikeln riktas på hur statens anslag till högskoleutbildning urholkats.

Vi ansvariga för grundutbildningarna vid de tre lärosätena är eniga med studenterna om problemet med de urholkade anslagen, som inte bara gäller ekonomutbildningen utan all grundutbildning. Särskilt allvarligt är läget inom det humanistiska, samhällsvetenskapliga och juridiska området. Det är självklart att studenterna behöver mer tid med sina lärare än vad dagens resurser tillåter. Kvalitet i universitetsutbildning förutsätter att aktuellt undervisningsmaterial kombineras med kontinuerlig träning i analys, skrivande och presentation.

Annons
Annons
Annons