Annons
X
Annons
X

Vi välkomnar kårobligatoriets avskaffande

Beatrice Högå med flera från Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) kritiserar idag kårobligatoriets avskaffande, vilket de kallar en ”halvmesyr”. De anser att reformen har genomförts för hastigt och att den inte tar till vara studentinflytandet. Moderata Studenter känner inte igen denna bild. Vi välkomnar dessutom denna efterlängtade frihetsreform som moderniserar studentinflytandet.

MODERATA STUDENTER SVARAR PÅ KRITIKEN FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER (SFS).

Kårobligatoriets avskaffande är en bekräftelse på att Sverige är ett demokratiskt land där ingen ska tvingas vara medlem i någon förening för att kunna studera. Hittills har många studentkårer fyllt en viktig granskande funktion och representerat studenterna vid lärosätenas olika beslutsfattandeorgan. Det är dock principiellt viktigt att understryka att ingen ska vara tvungen vara medlem av någonting som denne inte själv har valt att tillhöra. Argumentet att kårerna arbetar i studenternas intresse faller platt till marken om studenterna inte känner det, inte ser kårerna som sina representanter och inte deltar i kårvalen. Då finns det en stor risk att kårerna utvecklas till organisationer som inte tjänar studenternas, utan sina egna, självbevarande intressen.

Beatrice Högå med flera utmålar kårobligatoriets avskaffande som en förhastad reform som saknar speciella stödinsatser för studentkårer under övergångsperioden. De påstår att studentkårerna inte är ”bidragskramare”, utan oroar sig för att det inte finns tillräckligt med pengar för att bibehålla samma verksamhet som studentkårerna har bedrivit hittills.

Att studentkårerna och SFS upplever att de inte har haft tillräckligt med tid för att förbereda sig inför förändringarna som träder i kraft idag säger mer om dessa intresseorganisationer och deras anpassningsförmåga än om reformens hastighet. Alliansregeringen aviserade sina avsikter att avskaffa kårobligatoriet redan innan valet 2006. Moderata Studenter anser att Beatrice Högå överdriver en smula för att skapa ett större medialt genomslag.

Annons
X

Vi instämmer dock med SFS företrädare att studentkårerna har en potential för att granska kvaliteten och bidra med viktiga synpunkter. Studentkårerna kommer i framtiden att vara en av flera aktörer som kommer att granska kvaliteten, men deras roll bör inte överdrivas.

Vi anser dock att studentkårernas största problem inte är deras ekonomiska situation. Det är snarare studentkårernas låga legitimitet bland studenterna. Under många år har studentkårerna som direktvalts av studenter haft katastrofalt lågt valdeltagande. 2010 deltog till exempel enbart 6,1 % av alla röstberättigade studenter i Uppsala Studentkårs val. I Umeå Studentkårs val 2010 deltog en något större proportion av studenter – 10,7 %. I vilket val som helst hade liknande valdeltagandesiffror indikerat att de valda församlingarna inte åtnjuter väljarnas förtroende.

Att studentkårerna kanske kommer att få mindre intäkter med kårobligatoriets avskaffande är förvisso beklagligt. Men man kan undra om studentkårerna verkligen har gjort allt för att motivera studenterna att även i fortsättningen vara medlemmar i kårerna. Kårobligatoriets avskaffande kan vara en möjlighet för studentkårerna till självrannsakan och förnyelse. Mot denna bakgrund anser vi att regeringen har varit generös när den anslog 105 kronor per student och år för att stödja kårerna under omorganiseringsprocessen.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Moderata Studenter anser dessutom att det även finns principiella skäl för att välkomna denna frihetsreform. Kårobligatoriets avskaffande är en bekräftelse på att Sverige är ett demokratiskt land där ingen ska tvingas vara medlem i någon förening för att kunna studera. Vissa har jämfört kårobligatoriet med kollektivanslutningen till socialdemokraterna och Svenska kyrkan, vilket aldrig var helt oproblematiskt. Studenter, såsom andra svenska medborgare, bör ha en valmöjlighet att stödja vilken förening de vill genom att betala medlemsavgift till de föreningar som de vill tillhöra.

  ERIK PERSSON

  Riksordförande Moderata Studenter

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X