Annons

Vi välkomnar kårobligatoriets avskaffande

Beatrice Högå med flera från Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) kritiserar idag kårobligatoriets avskaffande, vilket de kallar en ”halvmesyr”. De anser att reformen har genomförts för hastigt och att den inte tar till vara studentinflytandet. Moderata Studenter känner inte igen denna bild. Vi välkomnar dessutom denna efterlängtade frihetsreform som moderniserar studentinflytandet.

Publicerad

Kårobligatoriets avskaffande är en bekräftelse på att Sverige är ett demokratiskt land där ingen ska tvingas vara medlem i någon förening för att kunna studera. Hittills har många studentkårer fyllt en viktig granskande funktion och representerat studenterna vid lärosätenas olika beslutsfattandeorgan. Det är dock principiellt viktigt att understryka att ingen ska vara tvungen vara medlem av någonting som denne inte själv har valt att tillhöra. Argumentet att kårerna arbetar i studenternas intresse faller platt till marken om studenterna inte känner det, inte ser kårerna som sina representanter och inte deltar i kårvalen. Då finns det en stor risk att kårerna utvecklas till organisationer som inte tjänar studenternas, utan sina egna, självbevarande intressen.

Beatrice Högå med flera utmålar kårobligatoriets avskaffande som en förhastad reform som saknar speciella stödinsatser för studentkårer under övergångsperioden. De påstår att studentkårerna inte är ”bidragskramare”, utan oroar sig för att det inte finns tillräckligt med pengar för att bibehålla samma verksamhet som studentkårerna har bedrivit hittills.

Annons
Annons
Annons