X
Annons
X

Vi tvekar inte att ta ny strid under valåret

Om ett och ett halvt år vet vi om de vackra orden från SKL har gett resultat i lärarnas lönekuvert. Om det inte skett kommer vi inte att tveka att säga upp avtalet och göra lärarnas löner till en valfråga 2014, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund.

Reaktionerna på det nyligen slutna löneavtalet för lärarna visar att frustrationen över låga löner och dåliga villkor är på bristningsgränsen. Nu kräver vi att Sveriges kommunpolitiker tar sitt ansvar som arbetsgivare och i fyra steg säkrar att lärarnas löner höjs, så att yrket uppvärderas. Annars kommer vi att göra såväl lärarnas löner som huruvida kommunerna verkligen är mogna uppgiften att ansvara för skolan till en valfråga 2014. Vi kommer inte heller att tveka att gå från ord till handling genom att säga upp avtalet. 2014 blir på flera sätt ett ödesår för den svenska skolans framtid.

En lång och intensiv avtalsrörelse avslutades med medling. När medlarna klargjorde att det inte fanns något ytterligare att hämta valde de beslutande organen i Lärarnas Riksförbund att sluta avtal i stället för att gå i konflikt. Det avtal som Lärarnas Riksförbund efter långa förhandlingar och medling har tecknat med arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting var ett första steg mot målet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X