Annons
X
Annons
X

Vi tar strid i EU om förbud mot bisfenol

Vi anser att EU agerar för långsamt mot det hormonstörande ämnet bisfenol A. Därför vill vi ta fram ett förslag som innebär en total utfasning, skriver miljöminister Lena Ek (C) och Roger Tiefensee (C), miljöpolitisk talesperson.

BRÄNNPUNKT | MILJÖ

Vi är beredda att i alliansen driva att Sverige ska gå längre än Frankrike.
Lena Ek och Roger Tiefensee

Forskarna är rörande eniga om att barn är speciellt känsliga för det hormonstörande ämnet bisfenol A (BPA). Flertalet vetenskapliga studier visar på negativa effekter för barn också vid låga doser. Därför förbjöd Sverige förra året användningen av BPA i livsmedelsförpackningar avsedda för barn under tre år.

Hormonstörande ämnen är en faktor som bidrar till de ökade problemen i världen med fertilitet. Världens största studie om reproduktiv hälsa, utförd i fjol vid 126 fertilitetskliniker i Frankrike, visar att spermieproduktionen sjunkit med en tredjedel. Forskare bakom studien säger att nedsättningar i spermiekvalitén är kritiska biomarkörer för konsekvenser av miljöproblem, däribland hormonstörande ämnen. Vi vet inte exakt vilka hormonstörande kemikalier, eller hur stor kemikaliernas roll är i förhållande till andra faktorer. Enligt amerikanska naturvårdsverket har 93 procent av amerikanerna över sex år mätbara nivåer av BPA i sina kroppar.

Annons
X

En annan stor studie, ”Late lessons from early warning” från Europeiska miljöbyrån, beskriver hur viktigt det är att tillämpa försiktighetsprincipen när det gäller kemikalier. De tar upp en rad exempel och belyser hur viktigt det är att agera i tid innan irreparabla skador uppstår i våra ekosystem.

BPA är en komponent i plast som ger negativa effekter även vid mycket låga doser. För ett ämne med hormonstörande egenska per går det inte att sätta en nedre gräns under vilken man kan utesluta skada. Störd utveckling av hjärnan, beteende och könsorgan, samt ökad risk för fetma och cancer efter exponering i fosterstadiet, är några effekter som har rapporterats i djurförsök. I vardagen utsätts vi människor för BPA bland annat via kontakt med kassakvitton och så kallat thermopapper.

Forskning visar att kvinnor som bland annat jobbar med tillverkning av konservburkar, ett område där BPA används frekvent, har 40 procent högre risk att få bröstcancer än kontrollgruppen. En kinesisk studie visade att män som arbetar med BPA i livsmedelsfabriker hade fyra gånger färre spermier än normalt.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är många som vet att BPA har negativa konsekvenser och därför försöker minska sin exponering för hormonstörande ämnen i sin vardag. Det kan vara föräldrar eller dagis som inte längre serverar barnen mat från konserver, eller par som försöker få barn som studerar innehållsförteckningar på det de köper.

  Vi anser att det går för sakta för EU att agera. År 2011 införde EU visserligen ett förbud mot BPA i nappflaskor. Förutom detta finns det ännu inga gemensamma EU-regler för att minimera exponeringen från kända källor. Belgien, Danmark och Frankrike har likt Sverige vidtagit egna åtgärder inom vissa områden.

  Sedan många år har Centerpartiet drivit en aktiv politik för att skapa en giftfri vardag. I regeringen låg vi bakom att Sverige förra året gick före EU:s gemensamma regelverk genom att förbjuda BPA i livsmedelsförpackningar för barn under tre år. Det var långt ifrån självklart att vi skulle få igenom förbudet och EU-kommissionen hade också vissa synpunkter. Men nu ligger det fast.

  Frankrike har nu tagit beslut om att förbjuda BPA i alla livsmedelsförpackningar. Ett förbud som, om inte EU-kommissionen sätter stopp, börjar gälla från den 1 januari 2015. EU-kommissionen har dock i sina första kommentarer haft mycket starka invändningar. Centerpartiet anser att de vetenskapliga fakta som finns kring effekterna av BPA är så starka att det är hög tid att också Sverige tar nästa steg. Vi blev positivt överraskade när Moderaternas talesperson i kemikaliefrågor, Linda Wemmert, på SvD Brännpunkt 16/1 deklarerade en ny position och klev över på vår sida. Det finns därmed en majoritet i alliansen för att driva ett utökat förbud mot BPA, utan att det ersätts av andra bisfenoler.

  Vi anser att Sverige ska ta denna strid mot EU. Vi är beredda att i alliansen driva att Sverige ska gå längre än Frankrike och ta fram ett förslag som innebär en total utfasning av bisfenol A, och avser inleda ett arbete i regeringen för att bereda detta. Bara på så sätt minimerar vi risken för att barn och andra känsliga grupper exponeras. Människor ska känna sig trygga i att leva i en giftfri vardag. Hormonstörande ämnen ska bort.

  LENA EK (C)

  miljöminister

  ROGER TIEFENSEE (C)

  riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

  Bisfenolfällan – mer läsning:

  Försökspersonerna om resultatet

  blog.svd.se

  ”Undersökande journalistik med nya metoder”

  blog.svd.se

  Försökspersonerna om resultatet

  blog.svd.se

  CIA avbröt bisfenolexperiment

  blog.svd.se

  Lockbete eller skrämselreklam?

  blog.svd.se

  Jobbigt för försökskaninerna

  blog.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X