Annons

Vi styrs av en frihetlig princip

Under strecket
Publicerad

Vår gemensamt finansierade radio och tv i allmänhetens tjänst, SVT, SR och UR verkar på en öppen mediemarknad. Denna öppna marknad, som de flesta idag tar för givet, är resultatet av moderaters kamp mot det tidigare statliga mediemonopolet. Det var moderata ungdomsförbundet som under 1980- talet slog sönder uttjänta tv- apparater på gator och torg som en symbolisk bild av ett stelt statligt mediemonopol som behövde försvinna. Motståndet mot en mer öppen, modern och liberal mediemarknad var då kompakt från vänsterhåll; ett motstånd som ges uttryck för på Brännpunkt den 28 mars.

På Brännpunkt
28/3 försöker Gunilla C Carlsson (S), Peter Eriksson (MP), Helene Petersson (S) och Tina Ehn (MP) beskriva en fiktiv motsättning inom Moderaterna. Enligt artikelförfattarna har ett enat kulturutskott i riksdagen slagit fast att SVT även fortsättningsvis skall tillåtas sända breda underhållningsprogram och sport ”till förtret för den moderata kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth”. Sanningen är dock den att beslutet som åberopas bekräftar det regelverk som kulturministern föreslagit och som gäller. Sponsring är tillåtet i dag.

Annons
Annons
Annons