Vi stödjer de rödgröna om utförsäkringarna

Under strecket
Publicerad
Annons

Dagens sjukförsäkring fungerar inte. Sjuka blir utförsäkrade, får sin arbetsförmåga prövad mot högst hypotetiska jobb och hamnar mellan stolar när varken försäkringskassan eller arbetsförmedlingen kan ta ansvar för den enskilde. Dagens sjukförsäkring kom till som en hastig reform av en tidigare rödgrön försäkring som inte fungerade ändamålsenligt, utan allt för ofta blev en plats att gömma undan långtidssjukskrivna. Vi kunde till exempel se hur människor under socialdemokratiskt styre förtidspensionerades på löpande band. Dit vill vi så klart inte tillbaka.

En översyn var nödvändig och en fungerande arbetslivsintroduktion samt prövning mot arbetsmarknaden likaså. Men det får inte ske till priset av att sjuka hänvisas till socialbidrag eller att arbetsmarknadsprövningen sker mot rent fiktiva jobb. Regeringens sjukförsäkringsreform rättade till en del brister men ledde samtidigt fram till att sårbara människor hamnade i kläm på ett oacceptabelt sätt.

Annons
Annons
Annons