Annons

Vi stöder dem som har det tuffast

Det är bra att regeringen äntligen är villig att satsa resurser för att bryta segregationen och ojämlikheten. Tyvärr tror vi inte att man valt de mest effektiva åtgärderna, skriver Ibrahim Baylan (S) som vill satsa extra på de 50 skolor med de tuffaste förutsättningarna.

Under strecket
Publicerad

Resultaten i grundskolan har sjunkit sex år i rad och likvärdigheten i skolan minskar. Det regeringen gör är långt från tillräckligt för att vända den negativa utvecklingen i skolan. Socialdemokraterna föreslår därför investeringar om 200 miljoner kronor för att höja resultaten i de 50 skolor där uppemot hälften av eleverna inte når behörighet till gymnasiet.

Regeringen har nyligen presenterat en satsning om 200 miljoner kronor under 2013–2014 för en prestationsrelaterad ersättning till nio kommuner om de minskar andelen personer i utanförskap i 15 stadsdelar (
SvD 3/9). Det är bra att regeringen äntligen är villig att satsa resurser för att bryta segregationen och ojämlikheten som växer fram i Sverige. Tyvärr tror vi inte att detta är de mest effektiva åtgärderna.

Annons
Annons
Annons