Annons
X
Annons
X

Vi startar centrum mot hedersvåld

Det är inte värdigt ett civiliserat land att unga som lever under hedersförtryck inte får hjälp. Därför startar vi nu ett resurscentrum mot hedersvåld i Stockholm, skriver Operation Kvinnofrids styrgrupp: Chris Heister, Carin Götblad, Charlotte Broberg, Anna König Jerlmyr och Alexandra Anstrell.

[object Object]
I torsdags hölls en minnesstund för den knivmördade 19-åriga kvinnan i hennes skola i Landskrona. Två anhöriga till kvinnan häktades i går misstänkta för mord och anstiftan. Foto: STIG-ÅKE JÖNSSON/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | HEDERSVÅLD

Återigen misstänks en ung kvinna ha mördats i hederns namn, den här gången i Landskrona. Det sätter fingret på en plågsam kunskap som vi nu haft länge: Hedersrelaterat våld och förtryck är utbrett i Sverige – och det kostar människor livet.

Därför är det efterlängtat att det nu, tre års arbete inom Operation Kvinnofrid, upprättas ett resurscentrum i Stockholms län för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Centrumet har fått namnet Origo.

Även om det på flera håll i länet görs ett bra arbete för unga som lever i miljöer präglade av hedersrelaterat förtryck vet vi att det finns ett stort mörkertal av unga, både drabbade och i riskzon, som vi inte når.

Annons
X

Allt för få får det stöd och den hjälp som behövs, och för de unga är det ofta svårt att veta vart man ska vända sig. Ibland saknas det också tillräckliga kunskaper hos polis, landsting och kommun – och stödet riskerar att bli otillräckligt. Därför startar vi nu resurscentret Origo som ska finnas tillgängligt såväl fysiskt som virtuellt på nätet. Origo ska vara ett samlat kunskapscenter och fungera som en lots för att enskilda unga som söker hjälp enkelt ska hitta rätt väg till den som kan stödja dem till ett självständigt liv utan hot om våld och förtryck i hederns namn.

Ett av kännetecknen på hedersförtryck är att våldsåtgärderna är beslutade kollektivt. Det är de utsattas närmaste som tillsammans har beslutat att flickan eller pojken ska straffas för att rädda familjens heder – och vem som ska utföra gärningen. Då är det lätt att förstå det kraftiga trycket på den unga att tyst acceptera, i stället för att söka hjälp av utomstående.

Förtrycket tar sig många olika former. I sin mildaste form kan det handla om dagliga förolämpningar och nedvärderingar. Det kan också innebära total utfrysning eller ett förbud från delta i simundervisning i skolan. Inte sällan kan förtrycket övergå i fysiskt våld. Det kan börja med örfilar och i sin yttersta form leda till framtvingade självmord eller mord.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En av Origos viktigaste uppgifter är att stötta och utbilda yrkesverksamma i att tidigt upptäcka tecken till förtryck, hot och våld. Origo ska även ha bland annat följande uppgifter:

  • Råd och stöd till unga.

  • Konsultativt stöd till yrkesverksamma och frivilliga aktörer.

  • Virtuellt hus för unga, yrkesverksamma samt frivilliga aktörer.

  • Lotsfunktion.

  Det är svårt att veta exakt hur många unga i Sverige som utsätts för hedersförtryck, men de studier som gjorts talar för att det handlar om tusentals bara i Stockholms län. 2009 gjorde Stockholm stad en undersökning – Kartläggning av hedersrelaterat våld – som visade att 11 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna i Stockholm uppger att de lever med hedersrelaterade problem som tydligt begränsar deras liv. 7 procent av flickorna och 3 procent av pojkarna säger sig ha varit utsatta för kontroll, kränkande behandling, hot och/eller våld.

  Inom skola, socialtjänst, polis och
  på andra håll finns det en uttalad
  och omvittnat stark vilja att stödja
  dessa utsatta ungdomar. Men
  trots alla goda ambitioner är det för alla som arbetar med frågan smärtsamt uppenbart att det stöd som ges är otillräckligt.

  Det har många orsaker. Ett grundläggande problem är att få hedersbrott anmäls och därmed inte blir kända hos de samhälleliga instanser som skulle kunna ge stöd.

  Det har gjorts ambitiösa ansträngningar att öka kunskapen hos yrkesverksamma som kan komma i kontakt med dessa frågor. Kunskapen har också ökat – men inte tillräckligt. Resultatet har alltför ofta blivit att när de unga väl kommer i kontakt med en myndighet är det en uppenbar risk att de möts av okunnighet och bristande förståelse.

  Därför har resurscentrumet Origo utarbetats inom Operation Kvinnofrid. Stockholms stad har fått uppdraget att leda arbetet. Samarbetspartners blir andra kommuner i länet, Stockholms läns landsting och Polisen. Redan i dag utför flera frivilliga organisationer ett värdefullt arbete på detta område och de kommer också att vara en viktig part inom ramarna för arbetet med Origo. Centret kommer att bemannas med personal från kommunerna, landstinget och polisen.

  Det är inte värdigt ett civiliserat land att lämna så många människor utan den hjälp och stöd de behöver. I grunden handlar det om att fler ska få sina mänskliga rättigheter uppfyllda.

  För Operation Kvinnofrids styrgrupp:

  CHRIS HEISTER

  landshövding och ordförande i Operation Kvinnofrids styrgrupp, Länsstyrelsen i Stockholms län

  CARIN GÖTBLAD

  länspolismästare, Polismyndigheten i Stockholms län, utsågs i veckan till nationell samordnare för regeringens satsning mot våld i nära relationer

  CHARLOTTE BROBERG (M)

  biträdande finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting

  ANNA KÖNIG JERLMYR (M)

  socialborgarråd, Stockholms stad

  ALEXANDRA ANSTRELL (M)

  representant för Kommunförbundet i Stockholms län, Haninge kommun

  Fotnot: Operation Kvinnofrid är ett samarbete mellan Stockholms Stad, Polismyndigheten i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunförbundet i Stockholms län och Stockholms läns landsting.

  Annons
  Annons
  X

  I torsdags hölls en minnesstund för den knivmördade 19-åriga kvinnan i hennes skola i Landskrona. Två anhöriga till kvinnan häktades i går misstänkta för mord och anstiftan.

  Foto: STIG-ÅKE JÖNSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X