Annons

”Vi stärker forskningens förutsättningar i vården”

Replik från Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm.
Replik från Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm. Foto: Anna Molander
Under strecket
Publicerad

Hälso- och sjukvårdens uppgift är att förbygga ohälsa och medverka till att varje patient ska uppnå bästa möjliga hälsa. För att det ska vara möjligt även i morgon så krävs det utbildning av nya medarbetare och kontinuerlig fortbildning i vården samt forskning för att hitta nya lösningar.

För att möta framtidens vårdbehov hos en snabbt ökande befolkning som också blir allt äldre initierades Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholm 2011. Det var startskottet en större förändring av hälso- och sjukvårdens struktur. En viktig del av den övergripande strategin är att flytta ut vård från akutsjukhusen till öppenvård och fristående aktörer. Skiftet innebär en övergång från sjukhusbunden sjukvård till nätverkssjukvård, vilket i högre utsträckning kräver flera aktörers samarbete och där digitala lösningar är en förutsättning för en sammanhängande vårdkedja. Karolinska Universitetssjukhuset Solna ska vara den plats där den mest högspecialiserade vården bedrivs. Redan i beslutet om förändringen av vården, behandlades effekterna för forskning och utbildning.

Annons
Annons
Annons