Annons
X
Annons
X

”Vi står på randen till en katastrof”

FN:s klimatpanel IPCC presenterade idag den rapport som ska utgöra den vetenskapliga grunden för framtidens globala klimatpolitik. ”Vi måste hjälpas åt”. ”Världen står på randen till en katastrof”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och syftade på rapportens innehåll.

Forskare och experter från över 130 länder har under sex dagars hårda förhandlingar i Valencia enats om klimatrapportens innehåll. Tillsammans har man bildat en sammanfattning av de tre rapporter som IPCC presenterat tidigare i år, och som alla länder nu ställer sig bakom. Resultatet ska nu utgöra grunden till nästa stora klimatavtal efter Kyotoprotokollet.

– Med tanke på att länder med radikalt olika utgångspunkter i klimatpolitiken har kunnat enas om en minsta gemensamma nämnare ger rapporten möjlighet att kunna bli ett kraftfullt redskap i de stundande förhandlingarna inom FN:s klimatkonvention, säger Björn-Ola Linnér, klimatforskare och föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning, som representerat Sverige vid förhandlingarna i Valencia.

I rapporten slås fast att människan till mer än 90 procents sannolikhet bär huvudansvaret för temperaturökningen. Beräkningar i den drygt 3 000 sidor långa skriften visar också att temperaturen kommer att stiga mellan 1,1 till 4 grader det här seklet, men att stegringen kan nå så högt som 6,4 grader. Det är också u-länderna som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Annons
X

Utsläppen kan bara fortsätta öka fram till år 2015. Sedan måste ett trendbrott ske.

Mot bakgrund av de här alarmerande forskningsresultaten satte FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon press på politikerna inför det stundande klimatmötet på Bali i december med ett tal om smältande glaciärer, stigande vattennivåer, och hur Amazonas regnskogar ”kvävs” på grund av klimatförändringarna.

– Vi måste hjälpas åt. Världen står på randen till en katastrof. Klimatförändringarna påverkar oss alla och endast globala åtgärder kommer att hjälpa, sade Ban Ki-moon, och lade huvudansvaret på i-länderna.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Klimatförändringarna kan tvinga utvecklingsländerna tillbaka in i fattigdomsfällan, fortsatte han.

  IPCC:s ordförande Rajendra K Pachauri uttryckte sin tacksamhet för Ban Ki-moon stöd och beskrev honom som ”den första generalsekreterare som tagit klimatfrågan på det allvar den förtjänar”.

  Svensk expertis anser att rapporten är kraftfull snarare än urvattnad, trots att man tagit hänsyn till åsikter från 130 länder. Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universitet, menar att innehållet är heltäckande för den forskning som publicerats till och med sommaren 2006.

  – Man har kommit fram till så skarpa formuleringar som man kan göra på basis av det vetenskapliga underlag som finns, säger han.

  Miljöminister Andreas Carlgren (c) är nöjd både med den nya rapporten och med Ban Ki-moons kraftfulla uttalanden.

  – Vetenskapen har talat tydligt och nu krävs det politiska svaret i Bali. Där måste världens länder komma överens om målet att minska utsläppen med minst hälften till år 2050. Det behövs ett högt tryck på miljöministrarna i Bali för att nå en överenskommelse år 2009, därför välkomnar jag generalsekreterarens uttalanden, säger Andreas Carlgren.

  På Bali ska Kyotoavtalets efterföljande överenskommelse ta form. Varken Kina eller USA skrivit under avtalet, där i-länderna förbinder sig att minska utsläppen av växthusgaser med 5 procent jämfört med 1990 års nivå före år 2012. USA och Kina står för mellan 40 och 45 procent av den totala mängden utsläppen av växthusgaser. Men att länderna ska skriva under det avtal som följer Kyoto bedömer de flesta experter som osannolikt.

  – Blir bindningsperioden lång det nya avtalet är det inte troligt att USA kommer att vara med. Det händer mycket i USA på nationell nivå, men att få dem att skriva under ett utrikesavtal om klimatet är svårt. Kina visar ett större intresse än tidigare, men före Bali är det svårt att veta vart det leder, säger Björn-Ola Linnér.

  Även Andreas Carlgren har noterat en mer öppen attityd både från Kina och USA i de internationella förhandlingarna.

  – Att få med USA och Kina är den stora utmaningen. De måste sluta peka på varandra och koncentrera sig på att göra tillräckligt mycket själva, säger han.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X