Annons

Vi står inte bakom krav på lagändring

Vi som arbetar inom neurointensivvården och dagligen möter närstående till svårt sjuka patienter, delar inte etikdelegationens krav på lagändring och etiska paradigmskifte. Det skriver Nils Ståhl, överläkare i Neurokirurgi.

Under strecket
Publicerad

Nyligen kom
ett uttalande från Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik som blev mycket omtalat i medierna. Delegationen uttalade sin oro över den låga frekvensen organdonationer i Sverige och framförde önskemål om en förnyad diskussion eftersom nuvarande rättsläge ansågs oklart. Man efterlyste också en lagändring som skulle innebära möjligheten att inleda och upprätthålla intensivvårdsbehandling enkom i syftet att patienten skall kunna donera sina organ.

Syftet med detta paradigmskifte skulle vara att öka antalet organdonationer, förvisso vällovligt med tanke på att många patienter står i kö för att kunna få en förbättrad hälsa eller förlängd överlevnad med ett organ från en avliden givare. Emellertid är rättsläget inte så oklart som delegationen påstår. Socialstyrelsen informerade sjukvårdens företrädare 2007 i det så kallade sommarbrevet att ”initiera en behandling uteslutande med syftet att patienten ska bli organ eller vävnadsdonator är inte förenligt med dagens lagstiftning”.

Annons
Annons
Annons