Annons
X
Annons
X

Vi står bakom idén om fri invandring

Fullständigt fri invandring till Sverige kan vara svårt om inte andra länder också byter inställning. Men Centerpartiets idéprogram ska inte bara vara en karta för politiker som är verksamma i Sverige, utan även för vårt aktiva arbete inom EU, skriver fyra centerpartister.

BRÄNNPUNKT | CENTERNS IDÉPROGRAM

Debattens vågor har svallat högt sedan Centerpartiets grupp för nytt idéprogram släppte sitt förslag i december. Inte minst har principen om fri invandring fått kritik i debatten. Fri rörlighet och fri invandring är för oss i allra högsta grad en fråga om både solidaritet och socialt engagemang, och en tanke om alla människors lika rätt att leva ett liv i frihet och förverkliga sina drömmar. En viktigare princip för den socialt engagerade kan vi knappast se. Dessutom bidrar rörligheten i högsta grad till tillväxt.

Det är inte heller någon stor nyhet. Centerpartiet har sedan många år utmärkt sig som det parti som har både visioner och konkreta idéer för hur större rörlighet kan skapas, till nytta för både enskilda individer och det svenska samhället. I idéprogrammet från 2001 finns visionen om fri rörlighet med. Partistämman 2011 fattade beslut som ligger i linje med idén och Centerpartiet är det parti i Sveriges riksdag som tydligast står upp för ett generöst flyktingmottagande och en ökad arbetskraftsinvandring.

Idén om en fri invandring bygger i grund och botten på synen om alla människors lika rätt och värde, och om alla människors lika rätt till frihet från förtryck. För de människor som lever i krigshärjade områden eller som lever i förtryck är många gånger flykten det enda sättet att kunna leva i frihet.

Annons
X

Centerpartiet har en politik med konkreta förslag för att få en ökad invandring att fungera. Våra förslag för bättre och enklare villkor för företagande, sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, ökat bostadsbyggande och enklare validering av utländsk utbildning visar att vi tar frågan på allvar och att visionen om fri invandring inte alls är orealistisk.

Att fler människor vill komma och leva i Sverige är någonting positivt. En ökad inflyttning till Sverige innebär att fler personer kan vara med och bidra till vår gemensamma välfärd och tillväxt. Invandring är en stor potentiell resurs för kommunerna. De som kan erbjuda bostäder, språkutbildning och kompletterande yrkesutbildning har möjligheter som idag inte tas tillvara för att bryta en negativ utveckling och samtidigt ge människor från andra delar av världen en bättre framtid. Värnamo har här visat vägen.

Det råder inte brist på plats i Sverige. Vad det däremot råder brist på är konstruktiva idéer för att lösa det utanförskap som många nya svenskar hamnar i. Centerpartiet har många idéer och förslag för hur fler människor kan komma till Sverige och snabbt få ett arbete.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Fullständigt fri invandring till Sverige kan vara svårt om inte andra länder också byter inställning. Men idéprogrammet ska inte bara vara en karta för politiker som är verksamma i Sverige, utan även för vårt aktiva arbete inom EU. Att förändra EU:s regelverk så att fler länder bistår flyktingar och skapar förutsättning för friare regelverk är naturligtvis lika viktigt som reformer i Sverige.

  Det är en myt att hög invandring är ett hot mot jobben och välfärden. Med fler invånare växer ekonomin och antalet jobb. Det går naturligtvis fortare om villkoren för små och nya företag förbättras. Och vad gäller välfärden så är invandring redan idag en förutsättning. Äldreomsorgen och vården i stora delar av landet skulle inte kunna utföras utan personal som nyligen flyttat till vårt land.

  Självklart finns det saker i programgruppens förslag som vi har synpunkter och funderingar över, något annat vore konstigt. Vad gäller synen på rörlighet och migration är vi däremot fullt trygga med programgruppens förslag. Centerpartiet är, och ska fortsätta vara, det parti som tydligast står upp mot främlingsfientlighet och för öppenhet och solidaritet.

  KATARINA ERLINGSON (C)

  regionråd Skåne

  GUSTAV ANDERSSON (C)

  landstingsråd Stockholms län

  OLA JOHANSSON (C)

  riksdagsledamot Halland

  CATARINA DEREMAR (C)

  kommunalråd Tierp

  Debattartiklar om Centerpartiet:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X