Annons
X
Annons
X

Vi ska utnyttja arkiven bättre

DEBATT Släng inte svenska folkets skivsamling, manade SvD:s Erika Hallhagen i en krönika om Grammofonarkivet (17/1). ”Vi stänger inte våra arkiv. Vi öppnar dem”, skriver Björn Löfdahl, programdirektör på SR, i ett svar.

Sveriges Radio har, tillsammans med Sveriges Television och Utbildningsradion, en formlig skatt av arkivmaterial: Radioarkivet med program som går tillbaka till 1931 och som ständigt fylls på. Grammofonarkivet med 220000 cd-skivor, 145000 lp-skivor, 75000 ep-skivor, 65000 78-varvare och 2000 vaxrullar. Vi har ett särskilt pressarkiv med tidningsklipp tillbaka till början av 1960-talet. Vi har ett musikbibliotek och vi har ett vanligt bibliotek med ett antal hundratusen böcker.

Det stora som nu händer är inte att arkiven avvecklas utan att de digitaliseras och materialet därmed blir tillgängligt. Dörrarna till våra arkiv slås bildligt talat upp på vid gavel. Detta är en del av den mycket stora digitala omvandling som sker i hela medieverksamheten i samhället.

Vi har genom en mycket stor engångsinsats digitaliserat hela vårt radioarkiv. Musiken på cd-skivorna är också överförd i vårt digitala lager. Innehållet på vaxrullarna är digitaliserat sedan tidigare. Återstår gör vinylskivorna och de gamla 78-varvarna.

Annons
X

Vi har ännu inte fattat beslut om i vilken utsträckning innehållet på dessa ska digitaliseras. Men så mycket är klart att skivorna sparas för att kunna användas i den utsträckning som vi kan behöva.

Vi håller inte på att stänga arkiv. Vi håller på att öppna arkivinnehållet för alla de medarbetare i Sveriges Radio som gör program. När som helst och var helst de arbetar kan de via sin egen dator gå in och hämta arkivmaterial. Samtidigt sker också en mycket stor förändring ”i andra riktningen”. Vi hämtar inte bara material direkt från arkivet. Allt det nya som produceras arkiveras också automatiskt.

En fråga som uppträder är vad som sker med de fysiska arkiven när innehållet väl är digitaliserat. Det som handlar om det rent kulturhistoriska kommer självfallet att tas om hand. Det ska bevaras. Det återstår att utreda hur, men inte om. Och om det finns något som inte digitaliseras kommer det att finnas tillgängligt för användning.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Därtill har alla skivor en begränsad fysisk/teknisk livslängd. Ett arkiv med skivor är någonting helt annat än ett bibliotek med böcker.

  Men det finns en kostnad, på samma sätt som det alltid finns när modern teknik ersätter gammal teknik. Arbetsuppgifter försvinner. När den programproducerande medarbetaren själv kan ta fram ett program ur radioarkivet på sin egen dator försvinner arbetsuppgifter för den i radioarkivet som gjorde detta tidigare.

  I förgrunden för oss är hur vi ska kunna utnyttja arkivmaterialet mer och bättre när de tekniska möjligheterna nu så medger. Vi stänger inte våra arkiv. Vi öppnar dem.

  Björn Löfdahl

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X