Annons
X
Annons
X

Vi ska öka export och investeringar

REPLIK GRUVNÄRINGEN

Företrädare för gruvnäringen med flera har tagit upp frågan om branschens framtid i Sverige (Brännpunkt 30/1).

Det finns en ökande global efterfrågan på mineralråvaror. Det innebär att några av de största industriinvesteringarna i vårt land görs i gruvverksamhet. Detta tack vare forskning i världsklass och det framgångsrika kluster av företag som vuxit fram tillsammans med svenska gruvbolag. Det är angeläget att ta tillvara det internationellt goda rykte som svensk gruvindustri har och att fortsätta göra strategiska satsningar här i Sverige.

Vi har i dag ett av världens mest effektiva ramverk för gruvnäring. Tillståndshantering och handläggningsprocesser med korta ledtider, en tydlig lagstiftning och informationshantering som är bra för både svenska och internationella aktörer.

Annons
X

Regeringen är starkt pådrivande för att lyfta råvarufrågorna på den europiska agendan och inom kort kommer EU-kommissionen att presentera ett råvarudirektiv som blir viktigt för att stärka svenska råvaruaktörer på den europeiska marknaden och sprida det svenska exemplet internationellt.

För att nyttja och främja svenska gruvföretags export tittar nu regeringen på att samla flera projekt och program under ett koncept – en främjandesatsning som ska kunna användas av hela gruvbranschen. Tillsammans med gruvbranschen vill vi jobba för att ytterligare öka exporten och öka investeringarna. Den svenska gruvnäringens gedigna miljö- och hållbarhetsarbete är en unik internationell konkurrensfördel.

Men också i Sverige finns stora utmaningar för branschen, inte minst på kompetenssidan. Därför satsar regeringen på förstärkt yrkesutbildning och reformering av den svenska gymnasieskolan. Vi kommer också att ta ett större grepp kring kompetensfrågorna.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Därför bjuder regeringen in till ett högnivåmöte i Luleå den 23 februari för att kraftsamla kring kompetensfrågorna och skapa en gemensam bild kring det ökande behovet av arbetskraft.

  Gruvindustrin är en viktig framtidsbransch för Sverige och regeringen vill tillsammans med branschen fortsätta på den positiva utveckling som nu sker.

  MAUD OLOFSSON (C)

  näringsminister

  EWA BJÖRLING (M)

  handelsminister

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X