Annons
X
Annons
X

”Vi ska möta behovet av förlossningsplatser”

Personalen är vårdens viktigaste resurs och vi arbetar nu med att under ordnade former hitta den bästa möjliga lösningen för alla de kompetenta och erfarna medarbetare som berörs, skriver landstingsrådet Ella Bohlin (KD) i en replik.

Förlossningsvården
Ella Bohlin (KD)

Ella Bohlin (KD) Foto: Anna Molander

REPLIK | BB SOPHIA

I en artikel i Svenska Dagbladet den 10 februari skriver sex medarbetare på BB Sophia om det kaos som de menar att förlossningsvården i Stockholms län är på väg mot.

Låt mig börja med att säga att BB Sophia var och är ett välkommet tillskott i förlossningsvården i länet. Förlossningsvården vid BB Sophia håller högsta kvalitet och efterfrågas nu av allt fler blivande föräldrar. Under förra året genomförde BB Sophia cirka 3 200 förlossningar. Det finns all anledning att vara stolt över förlossningsvården i Stockholm. 2015 föddes 29 330 barn i länet (en liten ökning med 22 födslar från 2014). Över nio av tio kvinnor föder på den enhet de valt i första hand och antalet hänvisningar till andra landsting minskade med hela 20 procent mellan åren 2014 och 2015.

Debattörerna menar att ”landstingets företrädare känns färgade av en allmän ovilja mot privata alternativ”. Inget kunde vara mer felaktigt. Vi i den styrande Alliansen införde vårdval redan 2008. I dag bedrivs hälften av primärvården samt akutsjukhuset Sankt Göran av privata entreprenörer som arbetar på landstingets uppdrag, och vi har långtgående planer på ännu fler vårdval.

Annons
X

Vårdval förlossning infördes för att ge invånarna mer valfrihet och möjliggöra för andra aktörer än landstinget att bedriva förlossningsvård. I dag är valfriheten en självklarhet, men för mindre än sex år sedan fanns inte denna valmöjlighet. Ledningen för BB Sophia, Barnbördshuset i Praktikertjänst AB, har i dagarna aviserat att de kommer säga upp sitt avtal med landstinget om vårdval förlossning – detta är alltså inte ett politiskt beslut. Avtalet har minst sex månaders uppsägningstid och under den tiden ska verksamheten, enligt avtalet, bedrivas som vanligt.

I detta läge är det mitt uppdrag som ansvarig politiker för förlossningsvården att se till att vi kan möta det behov av förlossningsplatser som finns i länet. Läget förändras helt klart i och med Praktikertjänsts beslut att säga upp sitt avtal. I dag finns två enheter som drivs av, eller tillsammans med, en annan aktör än landstinget: BB Sophia och BB Stockholm. Praktikertjänst står bakom båda dessa förlossningsenheter men i fallet BB Stockholm äger landstinget en del. I vårdvalet får alla förlossningsenheter, oavsett om de är privata eller offentliga, samma ersättning.

Debattörerna skriver att ersättningen varit oförändrad sedan vårdvalet infördes 2010. Detta stämmer inte. 2014 höjdes ersättningen för att kunna anställa fler barnmorskor i verksamheterna. Nivån på ersättningen avgörs av hur komplicerad förlossningen är. Våra avtal och underlag för vårdval förlossning är transparenta och det vårdgivarna har att förhålla sig till i deras verksamhet. Att en vårdgivare kalkylerar fel och gör en förlust kan inte vi ersätta med skattebetalarnas pengar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men personalen är vårdens viktigaste resurs och vi arbetar nu med att under ordnade former hitta den bästa möjliga lösningen för alla de kompetenta och erfarna medarbetare som berörs. Bland annat tillsätts en projektgrupp av arbetsgivaren där en representant från landstinget ingår. I den situation som nu uppkommit är det landstingets uppdrag att säkerställa att det, trots BB Sophias stängning, finns tillräckligt med förlossningsplatser för att täcka behovet. Och det behöver ske snabbt. Därför sker det just nu en översyn över hur antalet platser kan ökas på de befintliga förlossningsenheterna.

  Behovet av antalet neonatalplatser ingår i denna översyn. Det är viktigt att nya platser kan öppnas så snart som möjligt för att säkra vården för de allra minsta. Det kommer att behövas extra kapacitet på övriga förlossningsenheter även under en övergångsperiod om BB Sophia avslutar sitt uppdrag för landstinget. Därför kommer en utökning av verksamheten vid övriga enheter att ske stegvis så att det hela tiden ska finnas den kapacitet som behövs.

  Mitt mål är att blivande föräldrar som ska föda under året kan känna sig trygga med att det finns förlossningskapacitet och att de ska få en bra och trygg förlossning vid någon av länets förlossningsenheter. Allt annat är oacceptabelt.

  Ella Bohlin

  barn- och äldrelandstingsråd (KD)

  Annons

  Ella Bohlin (KD)

  Foto: Anna Molander Bild 1 av 2
  Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X