Annons
X
Annons
X

Vi ska jobba Sverige ur krisen

VALÅR Nu lämnar vi 2009 och går in i valåret 2010. Tre frågor är särskilt viktiga i en politik som ska bära Sverige på sikt: jobben, ekonomin och välfärden. Vi är inte nöjda innan alla som kan och vill arbeta har ett jobb att gå till, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt.

Foto: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX

009 var ett år då världen gjorde sig påmind i Sverige. Med den globala finanskrisen och klimatfrågan blev det tydligt hur vi hör samman på vår jord. Om hur problem som uppstår i en annan del av världen påverkar också oss, samt hur detta ställer krav på gemensamma svar. Med höstens svenska EU-ordförandeskap blev vi också påminda om hur ett förhållandevis litet land som vårt kan ges inflytande och möjlighet att påverka i denna vår globala värld.

Jag har arbetat mycket med Sveriges roll i världen under det senaste halvåret. Samtidigt är det här hemma i Sverige – i vårt land och människors vardag – jag har grunden för mitt politiska engagemang. Det är här jag vill se politiken ta sin utgångspunkt och ha sitt mål. Nu går vi in i det sista året i en händelserik mandatperiod. Reformtempot har
varit högt. Vi har haft att hantera
en finanskris som störtat världen ned i den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Nu tar vi ansvar för Sverige i en svår tid då krisen gör sig påmind genom att arbetslösheten ökat.

Vår arbetslinje innebär att vik- tiga steg har tagits för att återupprätta arbetets värde. Med sänkta inkomstskatter och reformer inom arbetsmarknadspolitiken är en grund lagd för fler jobb. Vi gör det steg för steg billigare att anställa. Vi skapar möjlig- heter för att fler företag att starta och växa. Vi skapar nya vägar tillbaka åt dem som ställts utanför.

Annons
X

I finanskrisens spår har denna vår arbetslinje förstärkts med kraftfulla insatser för utbildning, omställning och aktivitet till stöd för dem som drabbats av arbetslöshet. Vi genomför också omfattande investeringar inom områden som infrastruktur och forskning för att bygga Sverige starkt inför framtiden.

Välfärden förstärks med resurser till skolan, sjukvården och omsorgen. För kvalitet, valfrihet, mångfald och förnyelse. Hela tiden med fokus på barn, elever, äldre och patienter – de som välfärden är till för. Vi har inlett upprustningen av rättsväsendet för att göra Sverige till ett tryggare land. För fler poliser, resurser till åklagare, domstolar och kriminalvård. Med straffskärpningar, stöd till brottsoffer och bättre verktyg för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Mycket har förändrats till det
bättre med alliansregeringen, men det finns fortfarande mycket
kvar att göra. Vi måste nu lägga grunden för den politik vi vill ska bära Sverige under nästa mandatperiod och på sikt. Som alltid ska vi ta vår utgångspunkt i verkliga samhällsproblem. Tre frågor ser jag i detta sammanhang som särskilt viktiga.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För det första. Valet 2010 kommer att bli en folkomröstning om arbetslinjen. Frågan väljarna måste ställa sig är vilket politiskt alternativ som bäst formulerar svar på hur den arbetslöshet som följt i finanskrisens spår inte ska bita sig fast i utanförskap, utan att en konjunkturuppgång ska möjliggöra för människor att komma i arbete.

  Vi ska möta väljarna som det politiska alternativ som bäst kan jobba Sverige ur krisen; för att jobben ska växa till, för att det ska löna sig bättre att arbeta och för att fler ska kunna få jobb.

  På frågan om utanförskapet finns inga enkla svar, men jag har ett löfte att ge: Vår tids
  arbetarparti kommer inte att nöja sig med mindre än att de som
  idag känner av utanförskapet ska kunna komma tillbaka.

  För det andra. Vi ska vara alternativet som tar ansvar för Sveriges ekonomi. Det är centralt. Tummas på ansvarstagande för Sveriges ekonomi riskerar det att hota återhämtningen, leda till skattehöjningar eller slå direkt mot välfärdens kärna i form av nedskärningar. Det drabbar främst dem med små ekonomiska marginaler. Därför är det fortsatt viktigt att slå vakt om god ordning i de offentliga finanserna.

  För det tredje. Välfärdsfrågorna kommer att bli viktiga. Vi ska stå för utvecklad kvalitet i förskolan, skolan, sjukvården och äldreomsorgen.

  Vi ska ha idéerna för att ge våra barn en skola som kan rusta dem
  inför ett liv i en globaliserad värld. För att våra äldre ska kunna
  erbjudas en värdig omsorg och att vården ska ges kraft att utvecklas med både mångfald, valfrihet och kvalitet. Här ska vi också vara tydliga – allt detta måste gå före utbyggda bidragssystem.

  Sist men inte minst. Valet kommer att handla om vad vi vill att Sverige ska kännetecknas av bortom krisen. I valet 2010 ska Moderaterna möta väljarna med idén om föregångslandet Sve- rige. Föregångslandet blir vår berättelse om människorna i Sverige. Om vår tid. Om Sverige i Europa. Om Sverige i världen. Föregångslandet Sverige handlar om vad vi åstadkommit som land och vart vi vill. Det är inte något vi längtar oss tillbaka till. Inte ett stillastående här och nu. Det är inget skryt – utan ett anspråk på mer.

  Vi är inte nöjda innan alla som kan och vill arbeta har ett jobb att gå till. Människors ansträngningar ska ge resultat och därför måste det löna sig att arbeta. Vi ska bekämpa utanförskapet med en politik för arbete, men också
  genom att ge alla lika möjligheter
  i skolan. Till det lägger vi ambitionen om ett tryggare Sverige, både i termer av att bekämpa brott och att människor ska kunna känna trygghet i att veta att vård finns när vi behöver den.

  Med värderingar om Sverige som ett öppet land. Ett land som sätter värde i arbete. Ett rikt land med ett fungerande välfärds-samhälle. Ett generöst och ansvarstagande land. Ett land som ligger i framkant när det gäller ny teknik och klimatansvar. Ett Sverige som bättre ser människan och ger henne möjlighet att göra sig själv och andra rättvisa. Med detta erbjudande möter vi väljarna i valet 2010.

  FREDRIK REINFELDT

  statsminister

  Annons
  Annons
  X
  Foto: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X