Annons
X
Annons
X

Vi ska inte ha en utländsk modell och en svensk modell

Alla arbetstagare, oavsett ursprung, ska ha lika villkor – vi ska inte ha en utländsk modell och en svensk modell. För att ytterligare motverka att människor som kommer till Sverige för att arbeta utnyttjas kommer regeringen därför under våren att presentera nya förslag, skriver Gunnar Axén (M) och Mikael Cederbratt (M).

Debatten om arbetskraftsinvandring

BRÄNNPUNKT | ARBETSKRAFTSINVANDRING

Det är oacceptabelt att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden.
Gunnar Axén
Mikael Cederbratt

Med ett av världens mest öppna regelverk för arbetskraftsinvandring öppnade alliansregeringen och Miljöpartiet 2008 tillsammans en dörr till Sverige som varit stängd i mer än fyrtio år.

Utgångspunkten då var – och är fortsatt – att öppenhet mot omvärlden är viktigt och bra för Sverige. Det är också utgångspunkten för regeringens migrationspolitik.

Annons
X

Det finns många anledningar till att vi öppnat upp för behovsstyrd arbetskraftsinvandring. En var att vi ville se fler vägar in till Sverige för den som vill komma och arbeta och göra rätt för sig. En annan var att vi ville rusta Sverige inför den kommande arbetskraftsbristen. Att arbetsgivare i dag själva äger processen i fråga om vem man vill anställa gör att det i dag finns en mycket större flexibilitet för företagare än innan, då andra överprövade och avgjorde företagens anställningsbehov.

Reformen förändrade den situation som rått allt sedan 1970-talet då arbetskraftsinvandringen till Sverige inskränktes efter påtryckningar från fackförbunden. Människors fria rörlighet begränsades på grund av oron för negativ löneglidning om arbetsmarknaden utsattes för konkurrens. Efter fem år av friare arbetskraftsinvandring har detta inte skett. Många människor har sedan reformens start kommit till Sverige för att arbeta. En del av dem har funnits i yrkeskategorier som normalt inte kräver någon högskoleutbildning, många av dem har varit it-ingenjörer – alla har de tillfört något deras arbetsgivare inte kunnat finna i den svenska eller europeiska arbetskraften.

Samtidigt har det rapporterats om oseriösa arbetsgivare som kringgått lagstiftningen och utnyttjat arbetstagare. Det är oacceptabelt att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Alliansregeringen har hela tiden varit tydlig med att alla arbetstagare, oavsett ursprung, ska ha lika villkor och med att vi inte ska ha en utländsk modell och en svensk modell. Regeringen har också gett Migrationsverket i uppdrag att motverka fusk och missbruk. Det har lett till skärpta kontroller som gett goda resultat. Men det räcker inte, och vi ska alltid vara beredda att justera, komplettera och förbättra lagstiftningen för att så långt möjligt motverka fusk och missbruk. Vi är stolta över helheten i reformen, men tar också ansvar för att renovera de delar som fungerar sämre.

Det går tyvärr inte att reglera bort att människor går vid sidan om lagen och utnyttjar andra människor, vare sig det gäller inom ramen för arbetskraftsinvandringen eller arbetsmarknaden i stort. Men det som går att göra är att säkerställa ett regelverk som skapar trygghet och ger en bra plattform för att komma vidare efter oegentligheter, och det är precis vad vi i alliansen ämnar att göra.

För att ytterligare motverka att människor som kommer till Sverige för att arbeta utnyttjas, kommer alliansregeringen därför under våren att presentera nya förslag som ytterligare avser stävja och motverka missbruk inom ramen för reformen.

Däremot vill vi vara tydliga med att det inte är samma sak som att ännu en gång stänga dörren mot omvärlden som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill. Motiven må variera men resultatet av deras politik blir detsamma, en stängd dörr mot omvärlden. Vi väljer i stället att se öppenhet gentemot vår omvärld som en självklarhet och som en del i lösningen på vår nuvarande och kommande arbetskraftsbrist.

Vår vision är klar – att hålla dörren öppen för den som vill komma och bidra med arbete till framtidens Sverige – och att se till att vi har ett regelverk som ger en bra grund och lika villkor för det.

GUNNAR AXÉN (M)

ordförande i riksdagens Socialförsäkringsutskott

MIKAEL CEDERBRATT (M)

riksdagsledamot med ansvar för migrationsfrågor

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X