Annons

”Vi satt fängslade i timmar”

Tillsammans med många hundra fredliga demonstranter frihetsberövades vi under inhumana omständigheter vid lördagens klimatdemonstration i Köpenhamn. Vi kräver att justitieminister Beatrice Ask klargör hur det svenska polisiära samarbetet med Danmark motiveras, och om regeringen i själva verket önskar se en liknande polisiär utveckling i Sverige, skriver fem svenska klimatdemonstranter.

Publicerad

Tillsammans med många hundra fredliga demonstranter frihetsberövades vi under inhumana omständigheter vid lördagens klimatdemonstration i Köpenhamn. Polisen visade även prov på liknande ”preventiva” åtgärder under gårdagens demonstration utanför Bella Center.

Den svenska regeringen har inte kritiserat det danska lagpaket som möjliggjort s.k. preventiva massgripanden, utan har istället bistått med fordon och personal från den svenska polismakten. Vi svenskar som fallit offer för detta kräver att justitieminister Beatrice Ask klargör hur samarbetet motiveras, och om regeringen i själva verket önskar se en liknande polisiär utveckling i Sverige.

Annons
Annons
Annons