Annons

Vi satsar två miljarder på rehabilitering

En av de stora framtida utmaningarna är att minska sjukfrånvaron. Därför beslutar vi i dag att satsa ytterligare två miljarder på rehabilitering för sjuka. Större fokus ska framöver läggas på kvinnorna. Det skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och Anders Knape, SKL.

Under strecket
Publicerad

I dag fattar regeringen beslut om att förlänga och förändra överenskommelserna med Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsprocessen för 2013. I morgon behandlas frågan också formellt i SKL:s styrelse.

Den överväldigande majoriteten av all sjukfrånvaro i Sverige beror på rygg- och nackbesvär, och lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. Inte sällan dessutom i kombination. Det är på dessa båda områden Sverige står inför framtida utmaningar, om vi vill att fler ska få hjälp att finna en bra plats på arbetsmarknaden. Det är därför en särskild satsning görs på rehabilitering inom dessa diagnosgrupper, både för dem som redan är sjukskrivna och dem som annars riskerar att bli det. Pengarna inom rehabiliteringsgarantin stöder med en miljard kronor per år hälso- och sjukvårdens behandlingar inom kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med psykisk ohälsa och multimodal rehabilitering (MMR) för patienter med långvarig diffus smärta.

Annons
Annons
Annons