Annons
X
Annons
X

Vi satsar på småföretagens export

Skattebetalarnas pengar ska användas effektivt för att skapa fler jobb. Därför vill vi rikta ett anslag till på 100 miljoner kronor under fyra år för att stärka exporten för de små och medelstora företagen. Det skriver S-ledaren Stefan Löfven som i dag talar i Almedalen.

För regeringen förefaller arbetslösheten mer vara en valtaktisk fråga än ett allvarligt samhällsproblem, skriver Stefan Löfven på Socialdemokraternas dag i Almedalen.
För regeringen förefaller arbetslösheten mer vara en valtaktisk fråga än ett allvarligt samhällsproblem, skriver Stefan Löfven på Socialdemokraternas dag i Almedalen. Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | ALMEDALEN

Många svenska småföretag är sprungna ur innovation och forskning.
Stefan Löfven

Sverige är ett modernt land. Vi som lever här har unikt goda möjligheter till ett bra liv. Men en förutsättning för att vi ska klara att utveckla vår levnadsstandard och höja kvaliteten i skolan och vården är att vi lyckas skapa tillväxt i ekonomin och att jobben blir fler.

Även om Sverige har klarat sig bättre än krisländerna i Europa, så visar sig sprickorna i det svenska samhället allt tydligare. Regeringens politik har nu prövats i såväl hög- som lågkonjunktur. Den har inte lett till fler jobb. Arbetslösheten har bitit sig fast på historiskt höga nivåer, och är nu över 8 procent.

Annons
X

Trots detta lade regeringen fram en vårbudget utan förslag för fler jobb. Efter massiv kritik från oppositionen och ekonomkåren lyfter regeringen nu fram den yrkesintroduktion som IF Metall genomförde redan för två år sedan. Det är välkommet, men regeringen vill vänta till 2014 med genomförandet. För regeringen förefaller arbetslösheten mer vara en valtaktisk fråga, än ett allvarligt samhällsproblem.

I stället för att driva en politik för fler jobb fortsätter regeringen miljardrullningen på massåtgärder som experter och verkligheten visar inte fungerar.

Vi socialdemokrater vill använda skattebetalarnas pengar effektivt och föra en politik som stärker tillväxten och skapar förutsättningar för fler jobb. Vår politik för fler jobb bygger på tre fundament. Det första är ordning och reda i de offentliga finanserna. Det är grundläggande och något vi aldrig kommer att äventyra. Lika grundläggande är insikten om att sunda offentliga finanser inte räcker för att skapa framtidens tillväxt och jobb.

Det andra fundamentet är en aktiv näringspolitik som banar väg för att fler entreprenörer kan starta nya företag och att befintliga företag kan växa. Näringslivet är inget särintresse.

Socialdemokraterna står för en konstruktiv dialog med näringslivet, de fackliga organisationerna och forskningen om hur vi kan stärka företagens konkurrenskraft. Vi har förslag som stärker innovationskedjan, och vi vill förbättra tillgången till riskkapital. När framgångsrika företag fyller sina orderböcker ökar deras efterfrågan på arbetskraft.

Det tredje fundamentet i vår jobbpolitik är kunskap och kompetens. Företagen betonar vikten av att kunna rekrytera kompetent personal. Trots att det råder massarbetslöshet i Sverige så har många företag svårt att hitta rätt personal. När företagen inte hittar den kompetens de efterfrågar tvingas de i många fall tacka nej till order. Matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras. Vi måste stärka utbildningen från grundskolan hela vägen genom arbetslivet. Utbildningsinsatserna måste svara mot företagens behov. Det stärker den enskilde och det stärker Sveriges näringsliv.

En framgångsrik näringspolitik främjar svensk export. Vår handel med omvärlden är central för jobben och välfärden. En viktig anledning till Sveriges jämförelsevis goda ekonomi är de senaste decenniernas starka exportutveckling.

Men det duger inte att slå sig till ro. Den svenska exporten är fortfarande främst riktad till Europa och USA. Det finns betydande potential på växande marknader i Asien, Sydamerika och Afrika. Dessutom är det storföretagen som står för en majoritet av den svenska exporten. De små och medelstora företagens andel av varuexporten är bara 40 procent. Sju av åtta av dem exporterar inte alls.

De små och medelstora företagen har en viktig roll att spela för den framtida svenska konkurrenskraften. Många av dem är sprungna ur innovation och forskning.

Socialdemokraterna presenterar i dag en satsning på att stärka de små och medelstora företagens export. Vi höjer anslaget till Exportrådet med 100 miljoner kronor över fyra år i en satsning som särskilt riktas till dessa företag.

Stödet syftar till att hjälpa företagen att etablera affärskontakter och att ta sig in på nya marknader. En del av uppdraget är att utöka rådgivningen till de mindre företagen om vilka möjligheter att få finansieringsstöd som finns, i Sverige, i EU och internationellt. Det är ofta svårt för de mindre företagen att avsätta resurser för att orientera sig kring detta.

Genom den nya satsningen kan Exportrådet anpassa sina insatser efter de små och medelstora företagens möjligheter och behov.

Socialdemokraterna har under våren presenterat en rad förslag för fler jobb, både på kort och på lång sikt. Vi har en sammanhållen politik med utgångspunkt i starka offentliga finanser, en verklig näringspolitik och en politik för ökad kunskap och kompetens. När alla delarna fungerar så stärks konkurrenskraften. Så får vi en växande ekonomi. Så blir jobben fler.

STEFAN LÖFVEN

partiordförande Socialdemokraterna

Fler debattartiklar under Almedalsveckan:

Annons
Annons
X

För regeringen förefaller arbetslösheten mer vara en valtaktisk fråga än ett allvarligt samhällsproblem, skriver Stefan Löfven på Socialdemokraternas dag i Almedalen.

Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X