Annons

Vi satsar mer på psykvården

Regeringen satsar 870 miljoner kronor per år under 2012–2016 för att bekämpa psykisk ohälsa. En viktig del är den överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som sluts i dag. Det skriver socialminister Göran Hägglund och Anders Knape, SKL.

Publicerad

Psykisk ohälsa har blivit något av det moderna samhällets farsot. En av fyra svenskar drabbas någon gång i livet. Det kan handla om ångest, depressioner eller självmordstankar. För många är det övergående, men för andra utvecklas problemen till livslånga följeslagare. Den psykiska ohälsan är dessutom fortfarande ofta belagd med skam, vilket gör att många anser sig behöva dölja problemen för sin omgivning. Därmed förblir många psykiska åkommor olösta, helt i onödan.

Därför satsar regeringen nu 870 miljoner kronor per år under perioden 2012–2016 för att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vård och omsorg för dem som redan har drabbats. Det är en fortsättning på den stora psykiatrisatsningen, där regeringen sedan den tillträdde har skjutit till 3,7 miljarder kronor. En viktig del av den kommande insatsen är en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som sluts i dag.

Annons
Annons
Annons