Annons
X
Annons
X

Vi räddar miljön genom att människor flyger

Den globala flygindustrin står idag för två till tre procent av världens alla koldioxidutsläpp. Den siffran ska minska, och det är flygbranschens ansvar att göra det. För oss i svenska flygbranschen är det en gåta att så många tycks tro att flyget, till skillnad från bilen, är immuna mot att sänka sina utsläpp tack vare ny teknik. Men möjligheterna finns och det sker redan idag, utvecklingen går framåt men kommer att vridas tillbaka om flygets motståndare får som de vill.

Flygbranschen och miljörörelsen vill i grunden samma sak, flygets utsläpp ska minska och på sikt försvinna. Men vägen till minskade flygutsläpp går inte via klimatskatter och passagerarskatter. Om vi ponerar att flyget förutom att som enda transportslag ingå i EU: s handel med utsläppsrätter också skulle åläggas en ökad skattebörda i syfte att få människor att flyga mindre så skulle följden troligen inte bli ändrade resvanor. Sett över tid har flygindustrin med jämna mellanrum påfört bränsletillägg på biljettpriset, inte vid något tillfälle har det fått människor att flyga mindre.

Svenskarna har sedan länge vant sig vid julresan till Thailand, affärsresan till Göteborg och weekendresan till London med goda vänner. Vi tycker att vi i Sverige ska kunna få fortsätta med det utan att få dåligt samvete. Det är något positivt, resande är en förutsättning för turism, handel och möten över gränserna. Vad skatter som syftar till att få människor att flyga mindre istället skulle åstadkomma är att de avsevärt skulle försvåra för flygbolagens egen förmåga att investera i miljöteknik, i synnerhet den nya generationens flygplan. Flygplan som kommer att minska bränsleförbrukningen med upp till 30 procent jämfört med idag. Människor kommer inte att välja bort sin julresa för att det blir ett skattepåslag på biljetten, däremot hade de pengarna gjort bättre nytta genom att investeras i biobränsle eller i mindre bränsleslukande motorer.

Annons
X

Nu står flygindustrin inför en fantastisk möjlighet, en möjlighet där svenska flygbolag kan och ska ligga i absolut framkant. Inom kort kommer biobränsle att finnas certifierat för flyget. Detta bränsle kan fyllas på och blandas direkt med det fossila bränsle som används idag och studier visar att användningen av biobränsle inom luftfarten skulle kunna minska sektorns totala koldioxidutsläpp med upp till 80 procent, jämfört med fossilt flygbränsle. Där står vi nu och det är nu vi måste höja rösten mot beslutsfattare, därför att här finns möjligheterna. Tekniken har nu gjort grönare flyg möjligt, nu ska vi tillsammans tillvarata denna möjlighet.

Utmaningen vi nu står inför är att få detta nya biobränsle lättillgängligt på marknaden så att Sverige än en gång kan vara ett föregångsland inom miljöteknik. Men det kräver investeringar och politisk handlingskraft om vi ska få fungerande anläggningar för bränsleproduktion och distribution till våra svenska flygplatser.

Flygbranschens hårda globala verklighet är att många flygbolag kämpar hårt för att uppnå och upprätthålla lönsamhet, en lönsamhet som är en förutsättning för att kunna investera i nya flygplan och förnybart bränsle. Samtidigt har den tekniska utvecklingen nu möjliggjort för oss att inom 3-5 år kunna flyga på biobränsle. Att i det läget tro att skatter och pålagor är svaret på flygets utsläpp är att skjuta sig själv i foten, det skulle bara betyda att investeringstakten minskar och flygets gröna omställning försvåras.

Grön omställning för flyget förutsätter investeringar i miljöteknik, investeringar förutsätter lönsamhet, lönsamhet förutsätter att människor fortsätter flyga. Vi kommer aldrig att kunna sänka flygets utsläpp med hjälp av straffskatter med mindre än att vi slutar flyga helt. Vi från flygbranschens sida är beredda att göra de investeringar som krävs för att få en infrastruktur för biobränsle på plats, men det kommer att krävas politiskt stöd. Därför hoppas vi att vi tillsammans kan tillvarata de fantastiska möjligheter som nu finnas att skapa framtidens gröna flyg.

Flyget tillhör framtiden.

JAN-OLOV BERGLING

branschchef, Svenska Flygbranschen

LARS ANDERSEN

miljöchef SAS

ANN-SOFIE HÖRLIN

miljöchef Malmö Aviation

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X