Annons

Vi räddar miljön genom att människor flyger

Under strecket
Publicerad

Den globala flygindustrin står idag för två till tre procent av världens alla koldioxidutsläpp. Den siffran ska minska, och det är flygbranschens ansvar att göra det. För oss i svenska flygbranschen är det en gåta att så många tycks tro att flyget, till skillnad från bilen, är immuna mot att sänka sina utsläpp tack vare ny teknik. Men möjligheterna finns och det sker redan idag, utvecklingen går framåt men kommer att vridas tillbaka om flygets motståndare får som de vill.

Flygbranschen och miljörörelsen vill i grunden samma sak, flygets utsläpp ska minska och på sikt försvinna. Men vägen till minskade flygutsläpp går inte via klimatskatter och passagerarskatter. Om vi ponerar att flyget förutom att som enda transportslag ingå i EU: s handel med utsläppsrätter också skulle åläggas en ökad skattebörda i syfte att få människor att flyga mindre så skulle följden troligen inte bli ändrade resvanor. Sett över tid har flygindustrin med jämna mellanrum påfört bränsletillägg på biljettpriset, inte vid något tillfälle har det fått människor att flyga mindre.

Annons
Annons
Annons