Annons
X
Annons
X

Vi prioriterar klimat och skola

Reinfeldt tror att han kan vinna valet med ett löfte om några hundralappar. Men de pengar som alliansen lägger på ett femte jobbskatteavdrag investerar vi i klimat och skola, skriver Miljöpartiets Åsa Romson, Gustav Fridolin och Per Bolund.

Ett lands långsiktiga framgång avgörs av hur man klarar att möta klimatutmaningen och vilka möjligheter man ger de unga, skriver Åsa Romson, Gustav Fridolin och Per Bolund.
Ett lands långsiktiga framgång avgörs av hur man klarar att möta klimatutmaningen och vilka möjligheter man ger de unga, skriver Åsa Romson, Gustav Fridolin och Per Bolund. Foto: FOTO: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX, LEIF R JANSSON/SCANPIX OCH HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | JOBBSKATTEAVDRAG

Sveriges ekonomi är i dag inte den okompli­cerade framgångssaga som alliansen vill teckna.

När Anders Borg på onsdagen presenterar alliansregeringens sista budget så läggs korten på bordet inför valrörelsen 2014, och därmed även för Sveriges utveckling de kommande fem åren. Borgs budget för 2014 sammanfattar alliansprojektet väl: Ännu ett jobbskatteavdrag. Mot detta femte jobbskatteavdrag ställer vi investeringar i klimat och skola.

Oavsett omständigheterna – om det är hög- eller lågkonjunktur, om vår omvärld är orolig eller stabil, om prognosen pekar mot underskott eller överskott – så är Borgs svar på samhällsutmaningarna ytterligare ett jobbskatteavdrag. Till och med synen på Sveriges budgetregler har justerats för att Borg ska kunna motivera detta femte jobbskatteavdrag.

Annons
X

Inför de utmaningar som Sverige står inför faller jobbskatteavdraget platt. Några hundralappar till i plånboken hjälper inte om ditt barn inte får tid med sin lärare, om din familj drabbas av arbetslöshet, om du väntar på ett tåg som inte kommer fram, om ditt bostadsområde förfaller eller om ditt hus översvämmas.

Reinfeldt tror att ett löfte om några hundralappar kan vinna honom valet nästa år. Vi tror människor vill mer än så. Därför lämnar vi i dag ett tydligt besked: De pengar som alliansen lägger på ett femte jobbskatteavdrag – de investerar vi i klimat och skola.

Ett lands långsiktiga framgång avgörs av hur man klarar att möta klimatutmaningen och vilka möjligheter man ger de unga som växer upp i dag. Klimatet och skolan är prioriteringar som går bortom det kommande valåret. Samtidigt är det nu som Sverige måste satsa på skolan och investera i åtgärder som minskar klimatutsläppen för att trygga samhällets utveckling.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sveriges ekonomi är i dag inte den okomplicerade framgångssaga som alliansen vill teckna, utan utgör en tudelad berättelse. Å ena sidan har vi en relativt god utveckling av ekonomin som helhet. Men å andra sidan är arbetslösheten fortfarande över åtta procent. Vi har å ena sidan en låg statsskuld, men å andra sidan en farligt hög privat skuldsättning hos hushållen. Å ena sidan har de som har jobb fått lite mer i plånboken, men det sker å andra sidan på bekostnad av de barn som behöver extra stöd i skolan.

  Sveriges utmaning är att utveckla den teknik och kunskap som världen i dag efterfrågar. Investeringar i hållbar infrastruktur, klimatsmarta bostäder och innovation är därför vägen till nya jobb och en modern ekonomi. Och satsningar på utbildning, kompetens och kunskap gör den ekonomin tillgänglig för alla.

  I Miljöpartiets kommande budgetförslag föreslår vi investeringar på 89 miljarder till tåg- och kollektivtrafiken (investeringsperioden 2014–2025), vilket är en ökning med 40 procent jämfört med alliansens politik. För en klimatsmart upprustning av miljonprogrammets bostäder avsätter vi sex miljarder. Dessa investeringar, tillsammans med en verklig satsning på utveckling av biodrivmedel i hela landet, skapar förutsättningar för nya hållbara jobb.

  För skolan är den viktigaste prioriteringen att alla barn får tid med sin lärare. Den erfarenheten, som är många föräldrars, elevers och lärares, är också forskningens. När en elev får tid med en kunnig och engagerad lärare så kan man klara kunskapsmålen, när man inte får det riskerar man att tidigt halka efter och skolgången blir till slut till ett oöverstigligt hinder. För att se till att fler av våra bästa söker sig till lärargärningen vill vi investera fem miljarder i höjda lärarlöner.

  Fem miljarder är den summa som de tre fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco har räknat fram behövs de kommande tre åren. Genom en läsa-skriva-räkna-garanti i de lägsta årskurserna och ordinationsrätt för lärare vill vi säkerställa att allt stöd sätts in tidigt, i stället för att vänta tills det ofta är för sent. Som ambition för den kommande mandatperioden har vi satt upp att lärares tid att förbereda sina lektioner, ta ett spontant samtal med en elev och göra aktiva insatser för en elevs kunskapsutveckling ska fördubblas. Det kräver minskad byråkrati och mer personal i skolan. Men det ger lärare möjlighet att vara just lärare.

  Liknöjdhet duger inte som politik. Den uppgift som vi gröna söker mandat för är att utveckla Sverige till det bättre. Då blir prioriteringen en annan än ständigt nya jobbskatteavdrag. Investeringar i klimatet och våra barns skolgång ger nya jobb och möjligheter, och bygger vårt land för framtiden.

  ÅSA ROMSON (MP)

  språkrör

  GUSTAV FRIDOLIN (MP)

  språkrör

  PER BOLUND (MP)

  ekonomiskpolitisk talesperson

  Annons
  Annons
  X

  Ett lands långsiktiga framgång avgörs av hur man klarar att möta klimatutmaningen och vilka möjligheter man ger de unga, skriver Åsa Romson, Gustav Fridolin och Per Bolund.

  Foto: FOTO: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX, LEIF R JANSSON/SCANPIX OCH HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X