Annons

Vi omprövar vår syn på delat barnbidrag

Publicerad

Det är inte rimligt att samhället via regler i skatte- och bidragssystem konserverar gamla fördomar. Genom att införa delat barnbidrag kan vi bryta den kollektiva nedvärderingen av papporna, skriver Nalin Pekgul och Carina Ohlsson på Brännpunkt (13/6). Och gav oss i Vänsterpartiet en känga för att vi sa nej till delat barnbidrag när det var uppe för beslut under socialdemokratiska regeringen 2006.

Att barn bor växelvis hos båda föräldrarna ger ingen garanti för att båda föräldrarna bidrar i lika utsträckning till barnets materiella behov. Det var ett av skälen till att Vänsterpartiet 2006 sa nej till att dela barnbidraget lika mellan båda föräldrarna. Vänsterpartiet hade då som förslag att därför se över om man skulle kunna hantera frågan om delat barnbidrag på liknande vis som umgängesavdraget. Så skedde aldrig.

Annons
Annons
Annons