X
Annons
X

Vi ökar trafiken i Stockholms skärgård

Den pågående skärgårdsupphandlingen syftar till att förbättra möjligheterna för boende, besökare och näringsidkare att vistas i skärgården eftersom vi ökar skärgårdstrafiken och skapar bättre tidtabeller. Det ligger ett omfattande arbete bakom upphandlingen där alla som vill har haft möjlighet att komma med synpunkter och förslag.

Vi har besökt flera öar i skärgården, till exempel Utö, Sandhamn, Möja och Arholma, för att lyssna på våra resenärer som visat ett fantastiskt engagemang för att trafiken ska bli bättre. Inte ens hälften av resenärerna är nöjda med dagens tidtabeller och många tycker att det är för svårt att planera sin vistelse i skärgården året runt. Därför inför vi en årlig basturlista med fasta turer året runt, mer och bättre samverkan mellan alla inblandade aktörer samt en utökad skärgårdstrafik. Genom detta blir det enklare att planera och resa i skärgården.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X