Annons

Vi måste våga ta de krävande besluten

I mars 2014 kom ett rejält avbräck för Stockholms stads nya Slussen. Nya Slussen bygger på en ny trafiklösning, med en bred bro från Söder till Gamla stan, och en stor bussterminal i Katarinaberget. Mark- och miljödomstolen underkände detaljplanen för bussgaraget före jul. Stockholms stad överklagade, men hovrätten sade i mars nej till prövning. Det innebär ett definitivt stopp för den stora bussterminalen.
I mars 2014 kom ett rejält avbräck för Stockholms stads nya Slussen. Nya Slussen bygger på en ny trafiklösning, med en bred bro från Söder till Gamla stan, och en stor bussterminal i Katarinaberget. Mark- och miljödomstolen underkände detaljplanen för bussgaraget före jul. Stockholms stad överklagade, men hovrätten sade i mars nej till prövning. Det innebär ett definitivt stopp för den stora bussterminalen. Foto: FOSTER + PARTNERS OCH BERG ARKITEKTKONTOR
Under strecket
Publicerad

Fyra företrädare för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen förklarar i en artikel
på Brännpunkt 18/3 att SL:s kritik av förslaget till nytt bussgarage vid Slussen gör att förslaget måste stoppas. Detta är varken ansvarsfullt eller trovärdigt.

Socialdemokraterna hävdar att Stockholms stad inte kan gå vidare med det utställda förslaget till bussterminal i Katarinaberget på grund av SL:s synpunkter. Vi delar inte Socialdemokraternas åsikt. SL:s synpunkter är naturligtvis viktiga i det pågående arbetet med bussterminalen i Katarinaberget och förslaget kommer att bearbetas utifrån de inkomna synpunkterna från alla intressenter.

Annons
Annons
Annons