Annons
X
Annons
X

Vi måste våga ompröva politiken

Jag saknar fortfarande besked från ministern om vad regeringen vill göra för att färre ska hamna i långtidsarbetslöshet, skriver Helena Skåntorp, Lernias vd, i en slutreplik.

Lernia kan som statligt bolag  inte ha som norm att kriti­sera sina ägare. Men då vårt uppdrag är att få folk i jobb, måste vi ta till orda när den möjligheten 
hotas, skriver Helena Skåntorp, vd och koncernchef.
Lernia kan som statligt bolag inte ha som norm att kriti­sera sina ägare. Men då vårt uppdrag är att få folk i jobb, måste vi ta till orda när den möjligheten hotas, skriver Helena Skåntorp, vd och koncernchef. Foto: CAMILLA VEIDE

SLUTREPLIK | ARBETSLÖSHET

En annan konkret åtgärd är att tillåta en arbetslös få a-kasse-ersättning parallellt med utbildning från den första dagen av arbetslöshet i stället för som i dag från den 180:e dagen.
**Helena Skåntorp **

Arbetsmarknadsminister, Elisabeth Svantesson (M) skriver i en replik (29/7) på vårt inlägg att regeringen har satt som mål att 350 000 fler ska vara i arbete till år 2020. Lernia är gärna med och bidrar till detta mål. Jag kan dock konstatera att vi ser olika på hur detta mål ska bli verklighet. Låt oss ha ett öppet samtal om detta.

Långtidsarbetslösheten är en av vår tids största utmaningar. Därför är det förstås riktigt av regeringen att lägga mycket tid och kraft på att hjälpa de som är fast i detta utanförskap. Vi ser klart och tydligt att en längre period av arbetslöshet gör det svårare för den enskilde att komma tillbaka till egenförsörjning och gemenskap. Det är ett fruktansvärt öde. Men trots regeringens insatser är det lika många långtidsarbetslösa i dag som det var 2010. När resultatet uteblir måste vi våga ompröva politiken.

Annons
X

**Det bästa sättet **att minska långtidsarbetslösheten är att se till att tillflödet stoppas, genom ett större fokus på den grupp som ligger närmare arbetsmarknaden. Det innebär inte att regeringen ska sluta med sina insatser för att hjälpa långtidsarbetslösa, utan det vi vill ha är en större mångsidighet i politiken. Det är huvudpoängen i den vitbok vi har tagit fram och i det debattinlägg som Svantesson (27/7) replikerade. Men jag saknar fortfarande besked från ministern på vad regeringen vill göra för att färre ska hamna i långtidsarbetslöshet.

Svantesson konstaterar att vi har ett stort matchningsproblem. Vi delar den uppfattningen, men var är lösningarna? Här skulle Arbetsförmedlingen (AF) kunna spela en större roll. Men AF:s GD Mikael Sjöberg har sagt att det skulle ta sex till sju år att göra AF till en effektiv organisation. Det är en för låg ambition.

AF:s tjänstemän måste redan i dag få tillgång till mer effektiva åtgärder. Som nämnts innan bör man till exempel få möjlighet till resultatupphandlingar.  En annan konkret åtgärd är att tillåta en arbetslös få a-kasseersättning parallellt med utbildning från den första dagen av arbetslöshet i stället för som i dag från den 180:e dagen.

**Lernia arbetar med **att få fler människor i jobb. Därför är det naturligt för oss att bidra till den politik som gör det möjligt för oss att utföra vårt jobb på bästa möjliga sätt. Svensk arbetsmarknad behöver reformer och i den vitbok vi har tagit fram har vi med utgångspunkt från expertis och egna erfarenheter lämnat våra förslag på vägen framåt. De arbetslösa kan inte vänta och därför vill vi ta tillfället i akt att bjuda in ministern till vidare samtal om detta.

HELENA SKÅNTORP

vd och koncernchef

Lernia AB

Mer debatt om arbetslöshet:

Fler debattartiklar om jobben:

Annons
Annons
X

Lernia kan som statligt bolag inte ha som norm att kriti­sera sina ägare. Men då vårt uppdrag är att få folk i jobb, måste vi ta till orda när den möjligheten hotas, skriver Helena Skåntorp, vd och koncernchef.

Foto: CAMILLA VEIDE Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X