Annons

”Vi måste våga fråga om självmordstankar”

Rädslan för samtal om självmord liv bidrar till tragedierna, och männen betalar ett högt pris eftersom pojkar och män står för 70 procent av alla självmord. Det skriver Alfred Skogberg , Karin Schulz och Pirjo Stråte.

Under strecket
Publicerad

Det är vårt gemensamma ansvar att göra något åt de tusentals personer runt omkring oss som lider så pass mycket att de har allvarliga tankar på att ta sitt liv, skriver artikelförfattarna.

Foto: Martina Holmberg/TT Bild 1 av 1

Det är vårt gemensamma ansvar att göra något åt de tusentals personer runt omkring oss som lider så pass mycket att de har allvarliga tankar på att ta sitt liv, skriver artikelförfattarna.

Foto: Martina Holmberg/TT Bild 1 av 1
Det är vårt gemensamma ansvar att göra något åt de tusentals personer runt omkring oss som lider så pass mycket att de har allvarliga tankar på att ta sitt liv, skriver artikelförfattarna.
Det är vårt gemensamma ansvar att göra något åt de tusentals personer runt omkring oss som lider så pass mycket att de har allvarliga tankar på att ta sitt liv, skriver artikelförfattarna. Foto: Martina Holmberg/TT

DEBATT | SJÄLVMORD

Ensam är stark. Bra karl reder sig själv. Pojkar är pojkar. Mansrollen ställer till det, speciellt när män mår dåligt och inte känner sig starka, reder sig eller vill passa in i normen. Enligt en sammanställning från NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, så visar forskning att män generellt är mer aggressiva, risktagande, impulsiva och missbrukar mer. Män har dessutom ofta svårare att tackla förluster, exempelvis av ekonomisk eller statusrelaterad karaktär. Till det vet vi att män söker hjälp först när det gått lång tid, eller inte alls. Detta bidrar till att pojkar och män står för över 1000 självmord, av ungefär 1500, varje år.

De cirka tusen pojkar och män som tar sina liv varje år är på flera sätt bara toppen av ett isberg. Långt många fler pojkar och män gör självmordsförsök eller lever med självmordstankar. Långt många fler anhöriga ligger vakna på nätterna och oroar sig för eller sörjer sina pappor, söner, bröder, partners eller vänner. Ett självmord är inte bara en förlust av en människa. Självmord river sönder tillvaron för dem som blir kvar; anhöriga kan plågas av skuld, skam, ilska och frågor resten av sina liv. Som en konsekvens drabbas de oftare av egen psykisk ohälsa och löper ökad risk att själva ta sina liv.

Annons
Annons

De flesta som tar sitt liv går igenom en kris fylld av lidande och smärta. Det positiva är att det går att lindra smärtan genom medmänskligt stöd. Ju tidigare varningstecknen identifieras och personen får adekvat stöd, desto snabbare kan personen bli frisk. Många män söker hjälp för fysiska symtom, som magsmärtor, när orsaken egentligen är psykisk.

Avståndstagande, ökad alkoholkonsumtion eller utåtagerande beteende kan vara uttryck för nedstämdhet, depression och skam, speciellt hos män. När någon har det tufft är det inte självklart för omgivningen att ta kontakt och erbjuda stöd. Det kan även vara svårt att bedöma hur allvarligt läget är. Rör det sig om en jobbig fas eller om allvarliga självmordstankar?

I en undersökning som Novus tagit fram till Suicide Zero, Mind och Spes framgår att få känner till risksituationer och varningssignaler för självmord. En av fyra har befunnit sig i en situation där det varit befogat att bli tillfrågad om självmordstankar, men bara drygt en av tio har fått frågan. De flesta tror att psykisk sjukdom, mobbning och sexuella övergrepp kan vara förknippat med förhöjd självmordsrisk, och det stämmer. Men ytterst få tror att utåtagerande beteende, livsförändringar som att flytta hemifrån, skilsmässa, pensionering, eller det faktum att en person som mått dåligt en längre tid plötsligt verkar må mycket bättre, kan signalera en förhöjd självmordsrisk.

Att förebygga självmord och psykiskt lidande ses ofta som enbart en vårdfråga. Men det behövs också medmänskligt stöd. I andra sammanhang är vi bra på att hjälpa. Till exempel när någon ramlat eller skurit sig av misstag. Men när det handlar om personer som mår psykiskt dåligt, då backar många.

Annons
Annons

Åtskilliga vittnar om att vändningen kom när någon närmat sig och berättat om sin oro, som lyssnat utan att döma och som inte kommit med råd. Som anhörig, vän eller kollega har du personkännedom. Du vet antagligen om din arbetskamrat går igenom en skilsmässa, om grannen förlorat jobbet, eller om din bror klagar över sömnproblem. Du kan lägga märke till hur ett beteende förändras. Du kan berätta att du är orolig och du kan fråga hur personen har det – egentligen.

Det kan kännas svårt för den som mår dåligt att berätta. För många, inte minst män, kan det upplevas som en svaghet att sätta ord på att man mår dåligt. Självkänslan minskar och det kan upplevas som en prestigeförlust. Men en person som är öppen om sitt lidande kan få stöd.

Har du tankar på att ta ditt liv? är en fråga få av oss ställer. Många efterlevande vittnar om att de i dag ångrat att de inte ställde den. För frågan är inte farlig. Din omtanke dödar inte utan kan öppna upp och viktig information kan komma fram.

Det är vårt gemensamma ansvar att göra något åt de tusentals personer runt omkring oss som lider så pass mycket att de i detta nu har allvarliga tankar på att ta sitt liv.

Du kan bidra till att minska självmorden bland män om du:

  • Förstår vilka livshändelser som höjer självmordsrisken: som separation, jobbförlust, ekonomiska svårigheter, pension eller förlust av närstående.
  • Förstår vilka riskbeteenden du bör reagera på: som utåtagerande beteende eller plötsligt prat om självmord eller om döden.
  • Vågar lägga dig i och berätta om din oro för personen. Det viktigaste är att du vågar fråga hur personen har det – egentligen.

För att göra något åt problematiken kring mäns självmord lanserar vi nu kampanjen Stör döden. Detta eftersom det är dags att bryta tystnaden och få fler att inse att vi kan förhindra tragedierna.

Alfred Skogberg
generalsekreterare Suicide Zero
Karin Schulz
generalsekreterare Mind
Pirjo Stråte
ordförande SPES i Stockholm

Läs Idagsidan serie: Prata om självmordsvd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons