Annons

”Vi måste ta social hållbarhet på allvar”

Vi behöver upprätta gränsvärden för sociala risker i de miljöer där barn växer upp. De områden som ligger över dessa gränsvärden måste vi investera i, för ett socialt hållbart samhälle. Det skriver företrädare från flera partier i Kungälvs kommun.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Kungälvs kommun har som första kommun i landet utarbetat en social översiktsplan för att ta reda på hur vår kommun verkligen mår och hur socialt hållbar den är. Resultatet visar att kommunen som helhet är mycket välmående i alla jämförande genomsnittstal som vi för det mesta använder oss av.

Men bakom dessa positiva genomsnittsvärden gömmer sig social utsatthet, livslång arbetslöshet, missbruk och skolmisslyckanden som är kopplade till vissa geografiska områden där dessa problem består över generationer. Det måste väl ändå vara i dessa områden vi behöver undersöka hur välfärden mår för att kunna arbeta med social hållbarhet?

Annons
Annons
Annons