Annons

”Vi måste sluta prata om bra och dåliga skolor”

Foto: Henrik Isaksson/TT

Om man anser att skolan är till för företag, för föräldrar som ställer sina barn i kö tidigt samt för aktieägare så kan man resonera som Erik Lidström gör. Om man däremot anser att skolan är till för eleverna så ter sig utredningens förslag rimliga, skriver rektorn Linnea Lindquist i en replik.

Under strecket
Publicerad

Erik Lidström skriver på SvD Debatt den 4 maj att problemet i svensk skola inte är segregationen utan att vissa skolor är usla. Erik Lidström, före detta riksdagskandidat för Medborgerlig samling och en förespråkare för som han själv uttrycker det ”radikal privatisering” av skolan har antingen inte läst utredningen om en mer likvärdig skola i sin helhet, eller läst men inte förstått vad som står. Vi måste sluta prata om bra och dåliga skolor och i stället prata om skolor med bra förutsättningar och skolor med dåliga förutsättningar.

Erik Lidström för fram i sin debattartikel att utredningen lägger fram förslag som skulle innebära att vissa barn ska sättas i andra skolor för att genom sin närvaro minska skolsegregationen. Det är fel. I utredningen är man väldigt tydlig med att vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering ska ligga till grund för alla skolplaceringar. När en skola är fullbelagd ska det finnas urvalskriterier för skolplacering. Principerna för urval ska vara likvärdiga oavsett huvudman. I dag sker skolvalet till fristående skolor ofta under barnets första levnadsår, eller i samband med barnets födsel. På så sätt är skolvalet redan gjort när det är dags att välja skola. Utredningen menar att skolvalet ska ske i anslutning till att barnet ska börja skolan. Utredningen har inte i sitt direktiv till uppgift att lägga fram förslag som ska göra skolan likvärdig, i direktiven står det att utredningen ska komma med förslag som gör skolan mer likvärdig. Det är en viktig skillnad.

Annons
Annons
Annons