”Måste planera för att inte förvärra naturhändelser”

Harvey är inte en naturkatastrof, det är en naturhändelse som har utvecklats till en katastrof på grund av omständigheterna på marken. Varför är detta viktigt? Att acceptera att naturhändelser inte automatiskt leder till katastrofer öppnar för viktiga reflektioner, skriver katastrofexperten Marie Aronsson-Storrier.

Under strecket
Publicerad

Bostäder nära Wharton, Texas, som är dränkta av vatten från den översvämmade Coloradofloden, efter orkanen Harvey. Bilden är från 1 september.

Foto: Charlie Riedel/AP

Marie Aronsson-Storrier

Foto: Privat
Annons

Vi matas ständigt med bilder från katastrofer. Den senaste veckan har vi sett hur orkanen, senare stormen, Harvey har lamslagit Houston, och hur årets monsunregn i Sydasien inte bara har tagit över 1000 liv, men också gjort hundratusentals människor hemlösa och förstört enorma mängder grödor.

Samtidigt som det är viktigt att fundera över hur vi kan hjälpa människor i nöd – det bästa det flesta av oss kan göra just nu är att skänka pengar till en av organisationerna som arbetar med hjälpinsatser i Sydasien– är det också viktigt att reflektera över vad som kan göras för att katastrofer av denna skala ska undvikas i framtiden. Och då pratar vi inte bara om den, med god rätt, redan flitigt diskuterade klimatfrågan. Ett av de viktigaste stegen vi kan ta för att förebygga framtida katastrofer är att få slut på myten om att de är ”naturliga”. Men först tillbaka till Houston.

Annons
Annons
Annons