Annons

Vi måste minska utsläppen 10-20 procent per år

De rikare länderna måste minska sina utsläpp med 10–20 procent per år för att alls kunna ha en chans att nå det så kallade tvågradersmålet. Det låter alltför svårt, kanske rent av omöjligt, men då måste vi fråga oss vad som är alternativet? Med dagens utveckling är vi på väg mot fyra graders uppvärmning någon gång efter mitten av detta sekel, skriver Kevin Anderson, professor i energi och klimatförändring och klimatrådgivare till den brittiska regeringen.

Under strecket
Publicerad

De stundande klimatförhandlingarna i Doha i november kommer att ske mot bakgrund av ett fullständigt misslyckande för det internationella samfundet att få kontroll över utsläppen. I mina och många klimatforskares ögon befinner vi oss nu på tröskeln mellan vad som traditionellt har betecknats som acceptabel och farlig klimatförändring. De siffror och resonemang som underbygger denna slutsats är brutala och svåra att acceptera – det är inte siffror några av oss – politiker, företagare eller medborgare – vill höra.

Denna kollektiva apati lämnar oss nu, 2012, med endast ett skört hopp om att de radikala och brådskande utsläppsminskningar som krävs ska komma till stånd. Sådana utsläppsminskningar kräver en fundamental omställning av både omfattningen och formerna för vår energianvändning.

Annons
Annons
Annons