Vi måste minska på köttkonsumtionen

Att äta för mycket kött är inte bara problematiskt ur miljöperspektiv. Det är också ett problem för vår hälsa. De kvävehaltiga ämnena framkallar mutationer i våra gener, skriver professor Charlotte Erlanson-Albertsson, Lunds Universitet.

Under strecket
Publicerad
Foto: Thomas Winje Øijord/TT
Annons

Vi äter mycket kött i Sverige, 43 kg per person och år. Konsumtionen av kött har ökat sedan 1980. Jordbruksverket anför att en hög konsumtion av kött inte är bra för miljön. Jag vill här anföra att det heller inte är bra för hälsan.

Kött är rik källa för protein. Kroppen behöver endast en viss mängd protein. Man brukar säga 1g per kg kroppsvikt. Vi äter i snitt mer än det. När vi äter mer protein än vad som behövs sker omvandlingar till andra ämnen i kroppen, främst till kolhydrat och till fett. Samtidigt bildas kvävehaltiga biprodukter. De flesta utsöndras via njurarna. Andra ämnen finns kvar och åstadkommer lokalt skador. Exempel på sådana ämnen är nitrosamin och heterocykliska aminer. Dessa bildas särskilt efter konsumtion av rött kött. Rött kött är svårt att smälta. Man räknar med att cirka 10 procent inte bryts ner utan fortsätter osmält till tjocktarmen. Där angrips det röda köttet av bakterier och ger olika kvävehaltiga ämnen som är potentiellt skadliga och cancerframkallande.

Annons
Annons
Annons