X
Annons
X

Vi måste minska på köttkonsumtionen

Att äta för mycket kött är inte bara problematiskt ur miljöperspektiv. Det är också ett problem för vår hälsa. De kvävehaltiga ämnena framkallar mutationer i våra gener, skriver professor Charlotte Erlanson-Albertsson, Lunds Universitet.

undefined
Foto: THOMAS WINJE ØIJORD/SCANPIX

Vi äter mycket kött i Sverige, 43 kg per person och år. Konsumtionen av kött har ökat sedan 1980. Jordbruksverket anför att en hög konsumtion av kött inte är bra för miljön. Jag vill här anföra att det heller inte är bra för hälsan.

Foto: THOMAS WINJE ØIJORD/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X